Smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb

Portál umožňuje vyhledávat a zobrazovat Smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb uzavřené mezi VZP a jejími smluvními zdravotnickými zařízeními dle zákona č. 48/1997 Sb.

Dokumenty, náležící ke smlouvám s automatickou prolongací zakotvenou přímo ve smlouvě, jsou nedílnou součástí předmětné smlouvy. V případě souhlasu smluvních stran s realizací prolongace se institut automatické prolongace vztahuje i na tyto dokumenty (např. Příloha č. 2).

Smlouvy je možné vyhledávat podle:

  • názvu poskytovatele zdravotních služeb
  • místa a segmentu zdravotní péče
  • IČ a IČZ

Počet organizací (dle IČ), jejichž smlouvy a dodatky jsou publikovány: 25 621
Počet smluvních zdravotnických zařízení (IČZ), jejichž smlouvy a dodatky jsou publikovány: 26 982
Počet publikovaných dokumentů, jejichž obsahem jsou smlouvy, úhradové a jiné dodatky: 253 604

Filtry pro vyhledávání

Filtrovat dle IČ a IČZ

Filtry pro vyhledávání

Filtrovat dle názvu, segmentu, místa

IČ – identifikační číslo organizace (poskytovatele, zdravotnického zařízení) přidělené Českým statistickým úřadem.

IČZ – identifikační číslo zařízení nebo části zařízení. Jde o jednoznačný osmimístný kód ve vztahu k VZP. Číslo přiděluje vždy místně příslušné pracoviště VZP na základě žádosti té zdravotní pojišťovny, která první uzavře smlouvu na poskytování hrazených služeb s daným poskytovatelem.

IČZ Název zařízení Segment Kraj Okres
00064173 10431000 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064173 10433000 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064173 10525000 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064173 10595000 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064173 10995012 Fakultní nem.Královské Vinohrady Lékárny hl. m. Praha Praha
00064190 04005000 Thomayerova nemocnice Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064190 04654000 Thomayerova nemocnice Stomatologové hl. m. Praha Praha
00064190 04679000 Thomayerova nemocnice Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064190 04775000 Thomayerova nemocnice Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064190 04995022 Thomayerova nemocnice Lékárny hl. m. Praha Praha
00064190 14255000 Thomayerova nemocnice - Urologická amb. Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064190 14299000 Thomayerova nemocnice - PL Ambulantní specialisté hl. m. Praha Praha
00064203 05002000 Fakultní nemocnice v Motole Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064203 05422000 Fakultní nemocnice v Motole Stomatologové hl. m. Praha Praha
00064203 05431000 Fakultní nemocnice v Motole-IVF Ambulantní specialisté hl. m. Praha Praha
00064203 05434000 Fakultní nemocnice v Motole Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064203 05560000 Fakultní nemocnice v Motole-LSPP Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064203 05647000 Fakultní nemocnice v Motole Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064203 05768000 Fakultní nemocnice v Motole NIP,DIOP Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064203 05995003 Fakultní nemocnice v Motole Lékárny hl. m. Praha Praha
00064211 08006000 Nemocnice Na Bulovce Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064211 08292000 Nemocnice Na Bulovce Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064211 08368000 Nemocnice Na Bulovce Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064211 08454000 Nemocnice Na Bulovce Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064211 08995004 Nemocnice Na Bulovce Lékárny hl. m. Praha Praha
00064211 27016000 Nem. Na Bulovce-Lázeňská léčebna Toušeň Lázně a ozdravovny Středočeský kraj Nymburk
00064220 08005000 Psychiatrická nemocnice Bohnice Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064220 08279000 Psychiatrická nemocnice Bohnice Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064220 08426000 Psychiatrická nemocnice Bohnice Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064220 08427000 Psychiatrická nemocnice Bohnice Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064220 08428000 Psychiatrická nemocnice Bohnice Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064220 08429000 Psychiatrická nemocnice Bohnice Ostatní hl. m. Praha Praha
00064220 08430000 Psychiatrická nemocnice Bohnice Komplement a radiodiagnostika hl. m. Praha Praha
00064220 08431000 Psychiatrická nemocnice Bohnice Lůžková péče hl. m. Praha Praha
00064220 08432000 Psychiatrická nemocnice Bohnice Ostatní hl. m. Praha Praha
00064220 08444000 Psychiatrická nemocnice Bohnice Ostatní hl. m. Praha Praha
00064220 08995008 Psychiatrická nem.Bohnice-Ústavní lékár. Lékárny hl. m. Praha Praha
00064220 08485000 Psychiatrická nemocnice Bohnice Stomatologové hl. m. Praha Praha
00068691 26003000 Psychiatrická nemocnice Kosmonosy Lůžková péče Středočeský kraj Mladá Boleslav
00068691 26487000 Ambulance Psychiatr. nemocnice Kosmonosy Lůžková péče Středočeský kraj Mladá Boleslav
00068691 26629000 Ambulance rehabilitace PL Kosmonosy Ostatní Středočeský kraj Mladá Boleslav
00068691 26900000 Laboratoř klin. biochemie PN Kosmonosy Komplement a radiodiagnostika Středočeský kraj Mladá Boleslav
00068705 20105000 Rehabilitační ústav Kladruby Lůžková péče Středočeský kraj Benešov
00068705 20622000 Rehabilitační ústav Kladruby (rhb.lék.) Ambulantní specialisté Středočeský kraj Benešov
00068705 20725000 Rehabilitační ústav Kladruby Nelékaři Středočeský kraj Benešov
00075345 44270000 Mestský ústav soc. služeb mesta Plzne Ostatní Plzeňský kraj Plzeň město
00075345 44110000 Městský ústav soc. služeb města Plzně Pobytová zařízení sociálních služeb Plzeňský kraj Plzeň město
00079065 52810000 Technické služby města Chomutova, p.o. Doprava (ZZS, PPNP, ZDS) Ústecký kraj Chomutov
00090638 76001000 Nemocnice Jihlava, příspěvková organizac Lůžková péče Vysočina Jihlava
00090638 76002000 Nemocnice Jihlava, příspěvková organizac Lůžková péče Vysočina Jihlava