Informace pro lékaře o nutnosti správného dávkování LMWH

Revizní lékaři VZP se opakovaně setkávají s případy, pro něž je ošetřujícími lékaři žádáno o povolení/schválení úhrady některého LMWH, avšak indikovaného v nesprávném dávkování, resp. ve výrazně nižší dávce. Předkládáme smluvním lékařům informaci s upozorněním na nezbytnost dodržování správnosti dávkování LMWH, aby profylaxe a léčby žilního tromboembolismu byla skutečně účinná.