Metodika provádění pravidelného očkování

Metodika provádění pravidelného očkování vydávaná Kanceláří ZP, včetně formuláře pro vykazování očkování.

Očkování

Metodika provádění pravidelného očkování upravuje způsob zajištění a proces provádění pravidelných povinných plošných očkování, včetně očkování určeného jen pro některé rizikové skupiny obyvatel – pojištěnců. Metodika je zpracována na základě jednání mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci PL a PLDD. Je určena pro smluvní poskytovatele zdravotních služeb i zdravotní pojišťovny.

Příloha: Metodika provádění pravidelného očkování

Aktuální verze formuláře pro dané období je ke stažení na stránkách Kanceláře zdravotního pojištění zde.