Společná stanoviska

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP a ČOS JEP  – Doporučené podmínky použití CDK 4/6 inhibitorů PŘI léčbě žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu. (22. 1. 2019)

SPOLEČNÉ STANOVISKO ČSDP a VZP a kritéria pro zařazení rizikových skupin dětských pacientů do programu imunoprofylaxe rsv infekce přípravkem synagis (11. 4. 2019)