Společná stanoviska

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP a ČOS JEP  – Doporučené podmínky použití CDK 4/6 inhibitorů PŘI léčbě žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu. (22. 1. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Trastuzumab Emtansin a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Trametinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Gefitinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Temsirolimus a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Everolimus a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Ibrutinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Nivolumab a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Sorafenib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Panitumumab a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Cetuximab a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Afatinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Axitinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Pembrolizumab a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Aflibercept a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Lenvatinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Vandetanib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Regorafenib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Kobimetinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Bosutinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Ponatinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Ipililumab a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Dabrafenib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Trastuzumab a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Osimertinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Ruxolitinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Bevacizumab a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Sunitinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Sonidegib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Ceritinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Kabozantinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Erlotinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Everolimus - LP Votubia a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Vismodegib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Pazopanib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Tofacitinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Alektinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Lapatinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Dinutuximab Beta a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Dasatinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Krizotinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Vemurafenib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Palbociklib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Ribociklib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Nilotinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Idelalisib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Mifamurtid a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Imatinib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČHS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Pegaspargasa a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČHS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Rituximab a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČHS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Sirolimus a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČHS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Treosulfan a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČHS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Bortezomib a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A POS ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Azacitidin a síť indikujících specializovaných center (5. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČHS ČLS JEP – Doporučené podmínky použití léčivého přípravku s obsahem účinné látky axikabtagenciloleucel v indikaci léčby DLBLC a PMBLC a síť indikujících specializovaných center (23. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČHS ČLS JEP – Doporučené podmínky použití léčivého přípravku s obsahem účinné látky tisagenlekleucel v indikaci léčby ALL a DLBLC a síť indikujících specializovaných center (23. 9. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR, SPOLEČNOSTI PRO METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ SKELETU ČLS JEP A PRACOVNÍ SKUPINY PRO DĚTSKOU ENDOKRINOLOGII ČESKÉ PEDIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP – Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky burozumab v indikaci léčby X-vázané hypofosfatemie a síť indikujících specializovaných center (3. 10. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP A ČNS - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Rituximab ve vybraných nefrologických indikacích a síť indikujících specializovaných center (29. 10. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití CDK 4/6 inhibitorů při léčbě žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresektovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu a síť indikujících specializovaných center (6. 11. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s účinnou látkou Krizotinib v monoterapii u dospělých pacientů s ROS1 - pozitivním pokročilým nemalobuněčným karcinomem  a síť indikujících specializovaných center (6. 11. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivého přípravku Kadcyla s obsahem účinné látky Trastuzumab Emtasin k léčbě dospělých pacientů s HER2 - pozitivním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastázujícím karcinomem prsu, kteří byli předléčeni Trastuzumabem a Pertuzumabem a síť indikujících specializovaných center (2. 12. 2019).

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A MPSCF ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivého přípravku s obsahem kombinace účinných látek Ivakaftor a Lumakaftor v indikaci léčby cystické fibrózy a síť indikujících specializovaných center (2. 12. 2019)

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A MPSCF ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivého přípravku s obsahem účinné látky Ivakaftor v indikaci léčby cystické fibrózy a síť indikujících specializovaných center (2. 12. 2019)

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A MPSCF ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivého přípravku s obsahem kombinace účinných látek Ivakaftor a Tezakaftor v indikaci léčby cystické fibrózy a síť indikujících specializovaných center (2. 12. 2019)

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A SDN ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Nusinersen v pediatrické populaci a síť indikujících specializovaných center (5. 12. 2019)

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČNS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivého přípravku Gilenya s obsahem účinné látky Fingolimod (9. 12. 2019)

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČNS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivého přípravku Lemtrada s obsahem účinné látky Alemtuzumab (9. 12. 2019)

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČNS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivého přípravku Mavenclad s obsahem účinné látky Kladribin (9. 12. 2019)

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČNS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivého přípravku Ocrevus s obsahem účinné látky Okrelizumab (9. 12. 2019)

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A NEUROMUSKULÁRNÍ SEKCE ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Nusinersen v dospělé populaci a síť indikujících specializovaných center (2. 3. 2020)

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A SKVIMP ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Teduglutid v indikaci léčby pacientů se syndromem krátkého střeva a síť indikujících specializovaných center  (10. 6. 2020)

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČSAKI ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků s obsahem účinné látky Lanadelumab v indikaci prevence rekurentních atak hereditárního angiodému a síť indikujících specializovaných center  (10. 6. 2020)

SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČOS ČLS JEP - Doporučené podmínky použití léčivých přípravků Humira u pediatrických pacientů a síť indikujících specializovaných center (1. 7. 2020)