Materiály z DŘ pro rok 2017, které probíhalo za předsednictví VZP ČR

Závěrečný protokol DŘ pro rok 2017 - výsledky (pdf) Zápis ze závěrečného jednání DŘ 20062016 (pdf) Protokol STOMATOLOGIE II. kolo DŘ 27052016 (pdf) Účastníci DŘ - evidence mandátové komise (pdf) Protokol PL,PLDD II. kolo DŘ 26. 5. 2016 (pdf) Protokol AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ II. kolo DŘ 26. 5. 2016 (pdf) Protokol KOMPLEMENT II. kolo DŘ 26. 5. 2016 (pdf) Protokol AKUTNÍ PÉČE II. kolo DŘ 26. 5. 2016 (pdf) Protokol HEMODIALÝZA II. kolo DŘ 2017 26. 5. 2016 (pdf) Protokol ZZS,PPNP,LPS II. kolo DŘ 26. 5. 2016 (pdf) Protokol NÁSLEDNÁ PÉČE II. kolo DŘ 26. 5. 2016 (pdf) Pozvánka na závěrečné jednání DŘ 2017 (pdf) Zápis - STOMATOLOGIE - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016 (pdf) Zápis - PL, PLDD - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016 (pdf) Zápis - NÁSLEDNÁ LŮŽKOVÁ PÉČE - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016 (pdf) Zápis - KOMPLEMENT - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016 (pdf) Zápis - AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016 (pdf) Zápis - AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016 (pdf) Protokol - DOMÁCÍ PÉČE - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016 (pdf) Protokol - ZZS a LPS - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016 (pdf) Protokol - LÉKÁRNY - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 5. 4. 2016 (pdf) Protokol - LÁZNĚ A OZDRAVOVNY - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 5. 4. 2016 (pdf) Protokol - HEMODIALÝZA - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 5. 4. 2016 (pdf) Protokol - GYNEKOLOGIE - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 5. 4. 2016 (pdf) Protokol - FYZIOTERAPIE - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 5. 4. 2016 (pdf) Protokol - DOPRAVA - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 5. 4. 2016 (pdf) Zápis z jednání analytické komise ze dne 24. 3. 2016 (pdf) Harmonogram 2. kola dohodovacího řízení 2017 - přípravná fáze (pdf) Harmonogram 1. kola dohodovacího řízení 2017 (pdf) Zápis z jednání mandátové komise DŘ ze dne 9. 2. 2016 (pdf) Jednací řád DŘ (pdf) Zápis z jednání ke změnám jednacího řádu DŘ ze dne 2. 2. 2016 (pdf) Zápis ze zahajovacího jednání DŘ pro rok 2017 ze dne 2. 2. 2016 (pdf) Účastníci DŘ (pdf) Protokol z jednání DŘ – vzor (doc) Pozvánka na jednání DŘ dne 2. 2. 2016 (pdf) Návrh ČLK k jednání DŘ dne 2. 2. 2016 (pdf) Návrh Grémia majitelů lékáren k jednání DŘ dne 2. 2. 2016 (pdf) Návrh VZP k jednání DŘ dne 2. 2. 2016 (pdf)