Aktuality

Nový VZPKontrol verze 1.44

| Aktuality

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání nové verze kontrolního programu VZPKontrol 1.44. Pokračovat

Číselník VYKONY.01113

| Aktuality

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání nové verze Číselníku VYKONY.01113 Pokračovat

Nová verze DR, přechodné období

| Aktuality

Dovolujeme si vás upozornit na novou verzi DR 6.2.31 platnou od 1. 7. 2016 a na vyhlášení přechodného období. Pokračovat

Připravované změny metodiky a DR

| Aktuality

Dovolujeme si Vás upozornit na publikování připravovaných změn Metodiky (6.2.XXIV), DR (6.2.XXXI) a tiskopisů k 1. 7. 2016, 1. 1. 2017. Pokračovat

Nový VZPKontrol verze 1.42

| Aktuality

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové verze kontrolního programu VZPKontrol 1.42. Pokračovat

Maximální ceny plně hrazených stomatologických výrobků

| Aktuality

S platností od 1. 4. 2016 navýšila VZP v souladu s cenovým rozhodnutím MZ ČR úhradu u některých plně hrazených stomatologických výrobků pro dospělé. Pokračovat

Nový VZPKontrol verze 1.41

| Aktuality

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání nové verze kontrolního programu VZPKontrol 1.41. Pokračovat

Vyúčtování za rok 2015

| Aktuality

Dovolujeme si vás upozornit, že vyúčtování za rok 2015 je primárně rozesíláno na Vaše existující datové schránky. Pokračovat

B2B – komunikace

| Aktuality

V rámci rozvoje elektronické komunikace s klienty (EKK) zavedla VZP ČR komunikační kanál umožňující přímou komunikaci mezi informačními systémy nebo programy klienta a informačním systémem VZP. Služby jsou vytvořeny na základě standardních protokolů SOAP a AS2, samotné služby jsou tedy zcela nezávislé na programovém prostředí a operačním systému klienta. Pokračovat

Návrat k předchozí verzi VZPKontrolu 1.39

| Aktuality

Dovolujeme si Vás upozornit na stažení kontrolního programu VZPKontrol 1.40 a jeho nahrazení předchozí verzí programu VZPKontrol 1.39. Pokračovat