Aktuality

Aktualizace metodického postupu k vykazování očkování

| Aktuality

Upozorňujeme lékaře provádějící očkování na aktualizaci Metodického postupu k vykazování očkování, a to ke dni 1. 1. 2018. Pokračovat

Nové funkcionality VZP Pointu

| Aktuality

Většina poskytovatelů zdravotní péče přistoupila k elektronické komunikaci a předává dávky prostřednictvím naší aplikace VZP Point. Proto jsme se rozhodli zasílat vám vybrané výstupní sestavy přímo do Schránky ve VZP Pointu. Jde o další krok k prohloubení vzájemné moderní, efektivní a úsporné komunikace. Pokračovat

Pravidla pro prediktivní testování solidních nádorů

| Aktuality

Zveřejňujeme informaci pro poskytovatele hrazených služeb provádějící prediktivní diagnostiku v návaznosti na indikaci cílené biologické léčby onkologických pacientů. Pokračovat

Prohlášení VZP ČR k povinné elektronické preskripci – výjimky, kdy je možné vydat recept v listinné podobě

| Aktuality

Lékaři mají povinnost v souladu s § 80 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění účinném od 1. 1. 2018 předepisovat léčivé přípravky na lékařský předpis vystavený v elektronické podobě. Pokračovat

Koronární stenty - oznámení návrhu nového členění

| Aktuality

Dovolujeme si Vás informovat o přípravě nového návrhu členění koronárních stentů do Úhradového katalogu VZP – ZP ve spolupráci s Českou asociací intervenční kardiologie. Pokračovat

Upozornění na nezbytnost dodržování správnosti indikací laboratorních vyšetření

| Aktuality

V souvislosti s informací, že jsou naši smluvní partneři (zejména VPL a PLDD) oslovováni některými poskytovateli laboratorních služeb s požadavkem na provedení laboratorních vyšetření (konkrétně např. vyšetření moči), jejíž součástí je i předvyplněná žádanka, upozorňujeme na nutnost dodržovat stanovené podmínky úhrady ve všech případech indikace vyžádané péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění (dále v. z. p.). Pokračovat

Informace pro poskytovatele hrazených služeb – laboratoř lékařské genetiky a sdílené odbornosti pro rok 2018

| Aktuality

K problematice odbornosti laboratoř lékařské genetiky a sdílených odborností pro rok 2018 sdělujeme, že VZP ČR, Svaz zdravotních pojišťoven a Společností lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP se v rámci společných jednání dohodly na vytvoření VZP-výkonů/balíčků pro vybrané diagnózy molekulární genetiky, včetně podmínek a pravidel pro jejich provádění. Pokračovat

Informace pro lékaře k léčebně-ozdravným pobytům Mořský koník

| Aktuality

V roce 2018 se uskuteční pro chronicky nemocné děti pojištěné u VZP 25. ročník léčebně-ozdravných pobytů známých pod názvem Mořský koník. Pokračovat

Informace k očkování proti chřipce

| Aktuality

Od 1. 12. 2017 se mění výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky proti chřipce. Pokračovat

Distribuce číselníku frekvenčních omezení

| Aktuality

Dovolujeme si Vás upozornit na distribuci číselníku VYKFROM – Číselník frekvenčních omezení, který je platný od 1. 1. 2018. Pokračovat