Mořský koník 2018 pro naše nové pojištěnce

Děti, které budou registrovány u VZP až k 1. 7. 2018, se mohou zúčastnit 3., 4. nebo 5. turnusu léčebně-ozdravných pobytů.

  1. Zákonný zástupce dítě v termínu do 30. 3. přeregistroval k VZP. Zároveň už mohl podat Přihlášku k účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu. Tímto úkonem je provedena rezervace místa ve zvoleném turnusu.

    Všechny potřebné informace (podmínky pro přihlášení a účast, přehled indikací a kontraindikací, informace o lokalitách, termíny turnusů, platební podmínky atd.) jsou na stránkách www.morsky-konik.cz.
  2. Zákonný zástupce nejdříve k 1. 7. 2018 navštíví pobočku VZP, aby podepsal smlouvu o účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu.

    K uvedenému datu doplní k Přihlášce k účasti dítěte návrh od praktického lékaře pro děti a dorost nebo specialisty (dále jen navrhující lékař) v papírové podobě (část II. Informace o zdravotním stavu dítěte včetně diagnostického souhrnu). Navrhující lékař tedy potvrzuje formulář nejdříve 1. 7. 2018, kdy je registrace dítěte k VZP platná.

    V případě požadavku na umístění dítěte ve 3. turnusu (odlet 16. 7. 2018 – Bulharsko, resp. 23. 7. 2018 – Černá Hora) je nutné podat návrh na léčebně-ozdravný pobyt nejpozději 1 týden před odletem.