Mořský koník 2018 pro dosavadní nepojištěnce

Na nejdelší léčebně-ozdravný pobyt organizovaný českou zdravotní pojišťovnou s námi může jet na 3 000 dětí. Děti, které trpí plicními, kožními a ORL nemocemi, a děti, které trpí celiakií v souběhu s některou z těchto nemocí, mohou rodiče poslat na tři týdny k moři do Bulharska nebo Černé Hory.  Přihlášku k účasti podávají jako v předchozích letech zákonní zástupci našich dětských pojištěnců. Děti, které budou registrovány u VZP až k 1. 7. 2018, mohou rodiče přihlásit na 3., 4. nebo 5. turnus. Rezervace místa ve zvoleném turnusu proběhne okamžikem podání přihlášky. Následně po 1. 7. 2018 dojde zákonný zástupce na pobočku podepsat smlouvu o účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu a doplní druhou část přihlášky - návrh lékaře na léčebně-ozdravný pobyt.

V praxi to vypadá takto:

1. Zákonný zástupce dítě v termínu do 30. 3. přeregistruje k VZP (podá vyplněnou a podepsanou Přihlášku pojištěnce).

Zároveň již může podat Přihlášku k účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu. Tímto úkonem bude provedena rezervace místa ve zvoleném turnusu.

Výběr je možný v obou lokalitách pouze z turnusů 3., 4. a 5. (z důvodu registrace u VZP ČR k 1. 7. 2018).

Nabídka turnusů:

Lokalita

Turnus

Odlet z ČR

Návrat do ČR

Finanční spoluúčast zákonného zástupce

Černá Hora

3.

16. 7. 2018

6. 8. 2018

9 800 Kč

Bulharsko

3.

23. 7. 2018

13. 8. 2018

8 500 Kč

Černá Hora

4.

6. 8. 2018

27. 8. 2018

9 500 Kč

Bulharsko

4.

13. 8. 2018

3. 9. 2018

8 200 Kč

Černá Hora

5.

27. 8. 2018

17. 9. 2018

3 900 Kč

Bulharsko

5.

3. 9. 2018

24. 9. 2018

3 400 Kč


2. Zákonný zástupce následně navštíví pobočku VZP nejdříve k 1. 7. 2018 k podpisu smlouvy o účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu.

K uvedenému datu doplňuje k Přihlášce k účasti dítěte návrh od praktického lékaře pro děti a dorost nebo specialisty (dále jen navrhující lékař) v papírové podobě (část II. Informace o zdravotním stavu dítěte včetně diagnostického souhrnu).

Navrhující lékař tedy potvrzuje přihlášku na léčebně-ozdravný pobyt nejdříve 1. 7. 2018, kdy je registrace dítěte k VZP platná.

Nejdříve k 1. 7. 2018 VZP může obdržet od navrhujícího lékaře i návrh zaslaný elektronickou formou (lékař musí požádat o přístupové heslo na e-mail: mk@vzp.cz).