Příspěvek pro nedonošené novorozence

Na podporu zdravého vývoje dětí, včetně prevence možných následků předčasně ukončeného nitroděložního vývoje je poskytován nový příspěvek pro nedonošené novorozence s porodní váhou do 1 500 g.

V tomto programu lze příspěvky kombinovat libovolně až do výše 2 000 Kč, a to na:

  • nákup speciální výživy – umělého mléka zakoupeného v lékárně nebo internetové lékárně
  • rehabilitační péči pro tyto děti.

Částka byla k 1. 3. 2019 navýšena z 1 000 Kč na 2 000 Kč a je tedy možné dočerpání do aktuální maximální výše.

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2019 doklad o zaplacení dané aktivity na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

O příspěvek lze požádat do 12 měsíců ode dne narození dítěte. V tomto případě neplatí podmínka, že platební doklad nesmí být starší než 3 měsíce (musí však být vystaven od 1. 10. 2018).

Příspěvek bude poskytnut na základě předložení rodného listu dítěte spolu s originálem dokladu potvrzujícím porodní váhu dítěte (např. propouštěcí zpráva z porodnice).

Podrobné podmínky k čerpání příspěvků z fondu prevence naleznete zde.