Příspěvek pro nedonošené novorozence

Na podporu zdravého vývoje dětí a prevence možných následků předčasně ukončeného nitroděložního vývoje je poskytován příspěvek pro nedonošené novorozence s porodní váhou do 1 500 g.

V tomto programu lze příspěvky kombinovat libovolně až do výše 3 000 Kč, a to na:

  • nákup speciální výživy – umělého mléka zakoupeného v lékárně nebo internetové lékárně
  • rehabilitační péči pro tyto děti

Jaké doklady budete potřebovat?

  • doklad o zaplacení speciální výživy nebo rehabilitační péče
  • rodný list dítěte spolu s dokladem potvrzujícím porodní váhu dítěte (např. propouštěcí zpráva z porodnice)

O příspěvek lze požádat do 12 měsíců ode dne narození dítěte. V tomto případě neplatí obecně stanovená podmínka, že platební doklad nesmí být starší než 3 měsíce, musí však být vystaven od 1. 10. 2020 a uplatněn do 30. 11. 2021.

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.