Příspěvek pro nedonošené novorozence

Na podporu zdravého vývoje dětí a prevence možných následků předčasně ukončeného nitroděložního vývoje je poskytován příspěvek pro nedonošené novorozence s porodní váhou do 1 500 g.

V tomto programu lze příspěvky kombinovat libovolně až do výše 3 000 Kč, a to na:

  • nákup umělé výživy (mléka) pro novorozence zakoupené v lékárně nebo internetové lékárně
  • nákup mateřského mléka z banky
  • rehabilitační péči pro tyto děti

Při podání žádosti o tento příspěvek nesmí být u pojištěnce evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně.

Jaké doklady budete potřebovat?

  • doklad o zaplacení umělé výživy/mléka nebo rehabilitační péče
  • rodný list dítěte spolu s dokladem potvrzujícím porodní váhu dítěte (např. propouštěcí zpráva z porodnice)

O příspěvek lze požádat do 12 měsíců ode dne narození dítěte. V tomto případě neplatí obecně stanovená podmínka, že platební doklad nesmí být starší než 3 měsíce, musí však být vystaven od 1. 10. 2021 a uplatněn do 31. 12. 2022.

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.