Příspěvek pro novorozence na nákup dětských potřeb nebo pomůcek v lékárně

Jako pozornost pro novopečené maminky a jejich miminka jsme připravili poukaz na příspěvek v hodnotě 500 Kč na potřeby nebo pomůcky pro miminko zakoupené v lékárně či on-line lékárně na území ČR.

Příspěvek bude poskytnut na základě předloženého a řádně vyplněného poukazu, který bude vydán zákonnému zástupci/zplnomocněné osobě na kterémkoli klientském pracovišti VZP při registraci novorozence k VZP (tj. při splnění oznamovací povinnosti  dle § 10 odst. 6 zákona o veřejném zdravotním pojištění).

Pokud zákonný zástupce/zplnomocněná osoba registruje dítě prostřednictvím on-line formuláře, je mu poukaz zaslán automaticky na e-mailovou adresu. Pokud zvolí jiný způsob registrace novorozence, musí si zákonný zástupce/zplnomocněná osoba požádat o poukaz zvlášť, a to elektronicky či telefonicky.

Příspěvek se vztahuje na děti narozené od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2022; jestliže jste poukaz pro ně nedostali, obraťte se na naši infolinku 952 222 222 nebo využijte e-mailovou adresu info@vzp.cz.

Platnost poukazu je 3 měsíce ode dne vystavení. O příspěvek lze požádat po dobu platnosti poukazu. Poukazy vydané od 1. 10. 2022 do konce kalendářního roku 2022 jsou platné do 31. 12. 2022.

Jaké doklady budete potřebovat?

  • doklad o zaplacení dětských potřeb nebo pomůcek v lékárně
  • řádně vyplněný poukaz
  • rodný list dítěte, pokud jste ho nepředložili již při registraci novorozence k VZP

Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána v době platnosti poukazu.

Jsou přijímány platební doklady s datem vystavení v časovém rozmezí od narození dítěte do 3 měsíců od data vystavení poukazu. Platební doklady lze sčítat do výše stanoveného limitu pro daný příspěvek.

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.