Příspěvek pro novorozence na nákup dětských potřeb nebo pomůcek v lékárně

Jako pozornost pro novopečené maminky a jejich miminka jsme připravili poukaz na příspěvek v hodnotě 500 Kč na potřeby nebo pomůcky pro miminko zakoupené v lékárně či online lékárně.

Příspěvek bude poskytnut na základě předloženého a řádně vyplněného poukazu, který bude vydán zákonnému zástupci/zplnomocněné osobě při registraci novorozence k VZP (tj. při splnění oznamovací povinnosti dle § 10 odst. 6 zákona o veřejném zdravotním pojištění). Příspěvek se vztahuje na děti narozené od 1. 1. 2020; pokud jste poukaz pro ně nedostali, obraťte se na naši infolinku 952 222 222.

Nakupte pro vaše miminko potřeby nebo pomůcky v lékárně či online lékárně na území ČR a na základě poukazu a předložených platebních dokladů od VZP dostanete částku až do výše 500 Kč.

Platnost poukazu je 2 (dva) měsíce ode dne vystavení. Poukazy vydané od 1. 11. 2020 do konce kalendářního roku jsou platné do 31. 12. 2020.

Jak získat příspěvek?

Žádost o vyplacení příspěvku na nákup dětských potřeb nebo pomůcek v lékárně musí být podána v době platnosti poukazu.

Vytištěný poukaz předložte společně s originály platebních dokladů na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat prostřednictvím webového formuláře, datovou schránkou nebo poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Jsou přijímány platební doklady s datem vystavení v časovém rozmezí platnosti poukazu, tj. dva měsíce od data vystavení poukazu. Platební doklady lze sčítat do výše stanoveného limitu pro daný příspěvek.

Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 31. 12. 2020 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.

K uplatnění žádosti budete potřebovat také rodný list dítěte, pokud jste ho nepředložili již při registraci novorozence k VZP.

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.