Příspěvek na podporu zvýšení dostupnosti psychosociální podpory

Tento příspěvek již nelze čerpat.

Příspěvek až 7 000 Kč je v rámci pilotního projektu VZP určen na podporu psychosociální intervence u vybraného terapeuta pojištěncům, kteří nově absolvují sezení v max. počtu 10 hodin.

Příspěvek není určen pro pojištěnce, kteří v posledních šesti měsících nebo aktuálně čerpají služby psychoterapie v rámci nebo nad rámec veřejného zdravotního pojištění, nebo služby psychosociální podpory stejného charakteru.

Jak se zapojit do pilotního projektu?

Na adrese opatrujse@vzp.cz si do 15. 5. 2021 požádejte o poukaz, který opravňuje k čerpání příspěvku
na max. 10 sezení/hodin do 31. 5. 2021.

V e-mailu je nutné uvést:

  • jméno, příjmení a číslo pojištěnce, který bude intervenci u vybraného terapeuta čerpat
  • jakým způsobem požadujete poukaz zaslat (e-mailová adresa, kam bude poukaz zaslán, nebo na kterém pracovišti VZP bude poukaz osobně vyzvednut).

Následně si dle zveřejněného seznamu (aktuálně nedostupný) vyberte terapeuta, u kterého budou absolvována sezení v max. počtu 10 hodin. Doporučujeme objednání přes e-mail, v době terapie nezvedají terapeuti telefon.

Klient by měl absolvovat u terapeuta sezení minimálně 1x týdně. Součástí vstupní konzultace při prvním sezení je zároveň vstupní dotazník, na jehož základě a dle svého odborného úsudku terapeut rozhodne o pokračování psychosociální intervence. Počet hodin psychosociální podpory určuje terapeut na základě odborného posouzení. V rámci pilotního projektu přispívá VZP klientovi na max. 10 sezení, na každé sezení částkou 700 Kč.

Jaké doklady budete potřebovat?

Společně s Žádostí o příspěvek z fondu prevence je nutné předložit:

  • Poukaz VZP
  • doklad o zaplacení terapie (s datem vystavení po vystavení poukazu VZP do 31. 5. 2021)
  • Poukaz „Přehled návštěv“ (vystavuje terapeut)
  • Dotazník vstupní/výstupní (vystavuje terapeut)
  • Dotazník „Průzkum spokojenosti“ (je předkládán po ukončení terapie)

Žádost o příspěvek je nutné podat do 31. 5. 2021. Žádost lze podat opakovaně po jednotlivých sezeních (či více najednou), nebo souhrnně po uzavření terapie.

O příspěvek si můžete požádat:

  • při osobní návštěvě na kterémkoli klientském pracovišti VZP – v tom případě stačí mít s sebou jen požadované doklady, nemusíte vyplňovat Žádost o příspěvek
  • vložením Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
  • datovou schránkou fyzické osoby (případně fyzické osoby podnikatele, ve které je uvedeno jméno, příjmení a datum narození fyzické osoby)  - zasláním Žádosti o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady prostřednictvím datové schránky VZP ČR – i48ae3q

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.