Pomůcky pro trénink paměti

V rámci prevence poruch duševního zdraví můžete ve věku od 65 let využít příspěvek až 500 Kč:

Jaké doklady budete potřebovat?

  • doklad o zaplacení dané pomůcky/služby (v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce)

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.