Pomůcky pro trénink paměti

V rámci prevence poruch duševního zdraví můžete ve věku nad 65 let využít příspěvek až 500 Kč:

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2020 doklad o zaplacení dané pomůcky/služby na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat prostřednictvím webového formuláře, datovou schránkou nebo poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Jsou přijímány platební doklady s datem vystavení od 1. 10. 2019, které v den podání žádosti nejsou starší než 3 měsíce.

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.