Podmínky pro čerpání finančních příspěvků

  • Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. 11. 2018; platební doklad musí být vystaven po 1. 1. 2018 a při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data vystavení.
  • Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 30. 11. 2018 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.
  • Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete zde