Nízkobílkovinná dieta pro vzácné vrozené metabolické vady

Příspěvek až 10 000 Kč za rok je určen dětem ve věku do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou těchto dědičných metabolických onemocnění:

  • E70.0 Klasická fenylketonurie
  • E70.1 Jiné hyperfenylalaninemie
  • E70.2 Poruchy metabolismu tyrosinu
  • E71.0 Nemoc javorového sirupu (Leucinóza)
  • E71.1 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem
  • E72.1 Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru
  • E72.2 Poruchy metabolismu cyklu močoviny
  • E72.3 Poruchy metabolismu lyzinu a  hydroxylyzinu.

Doklad o diagnóze s uvedením, že lékař předepsal režim nízkobílkovinné diety, předkládá pojištěnec pouze při prvním podání žádosti o příspěvek.

Příspěvek je určen na potraviny s označením „nízkobílkovinné“, „bezlaktózové“ nebo „bezlepkové“ (označeno PKU, BZL) zakoupené v období 1. 1. – 31. 12. 2020.

Příspěvek bude poskytován na základě žádosti 2× ročně, vždy za uplynulé pololetí ve výši max. 5 000 Kč, a to

  • za období leden – červen od 1. 7. do 31. 8. 2020
  • za období červenec – prosinec od 1. 12. do 31. 12. 2020.

Přijímány jsou výhradně souhrnné doklady s výčtem potravin s označením „nízkobílkovinné“, „bezlaktózové“ nebo „bezlepkové“  nebo doklady, kde jsou tyto potraviny mezi ostatními takto vyznačeny (označení např. PKU, BZL).

Příspěvek se nevztahuje na potraviny přirozeně nízkobílkovinné, bezlaktózové nebo bezlepkové (zelenina, apod.).

V jednom kalendářním roce nelze čerpat příspěvek na nízkobílkovinnou dietu pro vzácné vrozené metabolické vady i na bezlepkovou dietu při onemocnění celiakie.

Při žádosti o příspěvek za 1. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020, při žádosti za 2. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. V tomto případě neplatí podmínka, že platební doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

Předložené doklady o nákupu se mohou vždy v příslušném pololetí sčítat. Nevyzvednutá částka za 1. pololetí nebude přesunuta do 2. pololetí.

Jak získat příspěvek?

Předložte ve stanovených termínech doklad o zaplacení na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat prostřednictvím webového formuláře, datovou schránkou nebo poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Žádost o vyplacení příspěvku na nízkobílkovinnou dietu pro vzácné vrozené metabolické vady musí být podána za 1. pololetí od 1. 7. do 31. 8. 2020 a za 2. pololetí od 1. 12. do 31. 12. 2020. Písemná žádost o příspěvek za 2. pololetí 2020 podaná prostřednictvím webového formuláře, datovou schránkou nebo poštou musí být odeslána nejpozději 15. 12. 2020.

Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 31. 12. 2020 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.

K žádosti o příspěvek je třeba přiložit Doklad o diagnóze, na němž bude navíc uvedeno, že lékař předepsal nízkobílkovinnou dietu (předkládá se pouze při prvním podání žádosti o tento příspěvek).

Nezapomeňte potřebné doklady (např. zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte, svůj osobní doklad s údajem o dítěti apod.).

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.