Nízkobílkovinná dieta pro vzácné vrozené metabolické vady

Příspěvek až 10 000 Kč za rok je určen dětem ve věku do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou těchto dědičných metabolických onemocnění:

  • E70.0 Klasická fenylketonurie
  • E70.1 Jiné hyperfenylalaninemie
  • E70.2 Poruchy metabolismu tyrosinu
  • E71.0 Nemoc javorového sirupu (Leucinóza)
  • E71.1 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem
  • E72.1 Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru
  • E72.2 Poruchy metabolismu cyklu močoviny
  • E72.3 Poruchy metabolismu lyzinu a  hydroxylyzinu.

Doklad o diagnóze s uvedením, že lékař předepsal režim nízkobílkovinné diety, předkládá pojištěnec pouze při prvním podání žádosti o příspěvek.

Příspěvek je určen na potraviny s označením „nízkobílkovinné“, „bezlaktózové“ nebo „bezlepkové“ (označeno PKU) zakoupené v období 1. 1. – 31. 12. 2019.

Příspěvek bude poskytován na základě žádosti 2× ročně, vždy za uplynulé pololetí ve výši max. 5 000 Kč, a to

  • za období leden – červen od 1. 7. do 31. 8. 2019
  • za období červenec – prosinec od 1. 12. do 31. 12. 2019.

Přijímány jsou výhradně souhrnné doklady s výčtem potravin s označením „nízkobílkovinné“, „bezlaktózové“ nebo „bezlepkové“  nebo doklady, kde jsou tyto potraviny mezi ostatními takto vyznačeny.

Příspěvek se nevztahuje na potraviny přirozeně nízkobílkovinné, bezlaktózové nebo bezlepkové (zelenina, apod.).

V jednom kalendářním roce nelze čerpat příspěvek na nízkobílkovinnou dietu pro vzácné vrozené metabolické vady i na bezlepkovou dietu při onemocnění celiakie.

Při žádosti o příspěvek za 1. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019, při žádosti za 2. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019. V tomto případě neplatí podmínka, že platební doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

Nevyzvednutá částka za 1. pololetí nebude přesunuta do 2. pololetí.

Jak získat příspěvek?

Předložte ve stanovených termínech doklad o zaplacení na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Žádost o vyplacení příspěvku na nízkobílkovinnou dietu pro vzácné vrozené metabolické vady musí být podána za 1. pololetí od 1. 7. do 31. 8. 2019 a za 2. pololetí od 1. 12. do 31. 12. 2019. Písemná žádost o příspěvek za 2. pololetí 2019 podaná poštou musí být odeslána nejpozději 15. 12. 2019.

Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 31. 12. 2019 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.

K žádosti o příspěvek je třeba přiložit Doklad o diagnóze, na němž bude navíc uvedeno, že lékař předepsal nízkobílkovinnou dietu (předkládá se pouze při prvním podání žádosti o tento příspěvek).

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.