Nízkobílkovinná dieta pro vzácné vrozené metabolické vady

Příspěvek až 12 000 Kč za rok je určen dětem ve věku do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou těchto dědičných metabolických onemocnění:

  • E70.0 Klasická fenylketonurie
  • E70.1 Jiné hyperfenylalaninemie
  • E70.2 Poruchy metabolismu tyrosinu
  • E71.0 Nemoc javorového sirupu (leucinóza)
  • E71.1 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem
  • E72.1 Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru
  • E72.2 Poruchy metabolismu cyklu močoviny
  • E72.3 Poruchy metabolismu lyzinu a hydroxylyzinu.

Příspěvek je určen na nízkobílkovinné, bezlaktózové nebo bezlepkové potraviny zakoupené v roce 2022. K žádosti nejsou vyžadovány platební doklady o nákupu vhodných potravin. Při prvním podání žádosti o příspěvek nebo po změně zdravotní pojišťovny a opakované registraci k VZP musí být předložen doklad o diagnóze některého z uvedených dědičných metabolických onemocnění.

Příspěvek bude poskytován 2× ročně, vždy za uplynulé pololetí ve výši max. 6 000 Kč, a to na základě žádosti podané

  • za první pololetí od 1. 7. do 31. 8. 2022
  • za druhé pololetí od 1. 11. do 31. 12. 2022.

Nevyčerpaná částka za 1. pololetí se nepřevádí do 2. pololetí.

V jednom kalendářním roce nelze čerpat příspěvek na nízkobílkovinnou dietu pro vzácné vrozené metabolické vady i příspěvek na bezlepkovou dietu při onemocnění celiakie.

Při podání žádosti o tento příspěvek nesmí být u pojištěnce evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně.

Jaké doklady budete potřebovat

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.