Vyšetření kožních znamének

Příspěvek na prevenci onkologického onemocnění kůže (melanomu): 

  • až 500 Kč na vyšetření kožních znamének dermatoskopem v ordinaci praktického lékaře nebo dermatologa.

Jaké doklady budete potřebovat?

  • doklad o zaplacení vyšetření (v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce)

Zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte.

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.