Příspěvek na zdravotnické prostředky na radiační terapii

Pro pojištěnce, kteří podstoupili (podstupují) léčbu onkologického onemocnění radiační terapií, je určen nový příspěvek

  • až 2 000 Kč na zdravotnické prostředky, které poskytují ochranu křehké a citlivé kůže a minimalizují rizika jejího poškození (např. fólie Mepitel, bariérový film Cavilon sprej).

Jaké doklady budete potřebovat?

Zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte.

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.