Příspěvek na paruku

Pacienti, kteří podstupují (podstoupili) při onkologickém onemocnění léčbu chemoterapií anebo jinou léčbu s nežádoucím účinkem alopecie a rovněž i pacienti s léčbou v důsledku prodělané nemoci covid-19, mohou získat

  • až 2 000 Kč na paruku.

Jaké doklady budete potřebovat?

Zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte.

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.