Příspěvek na paruku

Příspěvek až 2 000 Kč na paruku je určen pro pacienty s indikovanou léčbou „protinádorová chemoterapie“.

VZP v rámci sociální rehabilitace a jako podporu při návratu do aktivního života poskytuje příspěvek na paruku pro pacienty, kteří podstupují, resp. podstoupili v rámci onkologického onemocnění léčbu chemoterapií. Příspěvek získají klienti VZP bez omezení věkem.

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2020

na kterékoli pobočce VZP nebo je můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Jsou přijímány platební doklady s datem vystavení od 1. 10. 2019, které v den podání žádosti nejsou starší než 3 měsíce.

Zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte nebo svůj osobní doklad s údajem o dítěti apod.

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.