Nízkobílkovinná dieta pro vzácné vrozené metabolické vady

Příspěvek až 10 000 Kč za rok je určen dětem ve věku do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou těchto dědičných metabolických onemocnění:

 • E70.0 Klasická fenylketonurie
 • E70.1 Jiné hyperfenylalaninemie
 • E70.2 Poruchy metabolismu tyrosinu
 • E71.0 Nemoc javorového sirupu (leucinóza)
 • E71.1 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem
 • E72.1 Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru
 • E72.2 Poruchy metabolismu cyklu močoviny
 • E72.3 Poruchy metabolismu lyzinu a hydroxylyzinu.

Příspěvek je určen na nízkobílkovinné, bezlaktózové nebo bezlepkové potraviny zakoupené v roce 2021. K žádosti nejsou vyžadovány platební doklady o nákupu vhodných potravin. Při prvním podání žádosti o příspěvek nebo po změně zdravotní pojišťovny a opakované registraci k VZP musí být předložen doklad o diagnóze některého z uvedených dědičných metabolických onemocnění, a to i pokud byl předložen v dřívějších letech.

Příspěvek bude poskytován 2× ročně, vždy za uplynulé pololetí ve výši max. 5 000 Kč, a to na základě žádosti podané

 • za první pololetí od 1. 7. do 31. 8. 2021
 • za druhé pololetí od 1. 12. do 31. 12. 2021.

Nevyčerpaná částka za 1. pololetí se nepřevádí do 2. pololetí.

V jednom kalendářním roce nelze čerpat příspěvek na nízkobílkovinnou dietu pro vzácné vrozené metabolické vady i příspěvek na bezlepkovou dietu při onemocnění celiakie.

Jaké doklady budete potřebovat?

 • doklad o diagnóze dědičného metabolického onemocnění
  Doklad o diagnóze musíte předložit při prvním podání žádosti o příspěvek nebo po změně zdravotní pojišťovny a opakované registraci k VZP.

Zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte.

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.