Mořský koník 2020 pro naše nové pojištěnce

Děti, které budou registrovány u VZP až k 1. 7. 2020, se mohou zúčastnit 3., 4. nebo 5. turnusu léčebně-ozdravných pobytů.

  1. Zákonný zástupce dítě v termínu do 31. 3. přeregistruje k VZP. Zároveň (od 15. 1.) už lze podat Přihlášku k účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu. Tímto úkonem je provedena rezervace místa ve zvoleném turnusu.
    Všechny potřebné informace (podmínky pro přihlášení a účast, přehled indikací a kontraindikací, informace o lokalitách, termíny turnusů, platební podmínky atd.) jsou na stránkách www.vzp.cz/morsky-konik.
  2. Zákonný zástupce následně nejdříve k 1. 7. 2020 navštíví pobočku VZP, aby podepsal smlouvu o účasti dítěte na léčebně-ozdravném pobytu.
    K uvedenému datu doplní k Přihlášce k účasti dítěte návrh od praktického lékaře pro děti a dorost nebo specialisty (dále jen navrhující lékař) v papírové podobě (část II. Informace o zdravotním stavu dítěte včetně diagnostického souhrnu). Navrhující lékař tedy potvrzuje formulář nejdříve 1. 7. 2020, kdy je registrace dítěte k VZP platná.