Přehled indikací a kontraindikací

Léčebně-ozdravných pobytů se mohou zúčastnit děti, které jsou pojištěny u Všeobecné zdravotní pojišťovny, jsou chronicky nemocné onemocněními, která odpovídají stanoveným zdravotním indikacím, a neléčí se nebo neléčily pro některou z kontraindikací pobytu. Dětem v den odjezdu musí být alespoň 7 let a méně než 16 let v den návratu.


INDIKACE

Základními zdravotními indikacemi k účasti dítěte na pobytech jsou následující diagnózy chronických onemocnění:

 • psoriáza (MKN L40) všech forem nebo rozsáhlejší atopická dermatitida (MKN L20, L20.8, L20.9),
 • dermorespirační syndrom, tj. atopická dermatitida (MKN L20) v souběhu s chronickým onemocněním dolních cest dýchacích (MKN J40-J44),
 • bronchiální astma (MKN J45) a jeho podskupiny (J45.1, J45.8, J45.9),
 • chronická obstruktivní plicní nemoc (MKN J44, J448),
 • vazomatická a alergická rýma (MKN J30) a její podskupiny (J30.1, J30.3, J30.4),
 • chronický zánět průdušek (MKN J40),
 • opakované katary dýchacích cest (MKN J39.9) – min. 5x za rok.

Pobytů se dále mohou zúčastnit i děti

 • s jinými respiračními, dermatologickými, alergologickými a ORL indikacemi, které mají recidivující charakter nebo jejichž příčinou je snížená obranyschopnost organismu dítěte a které jako indikaci k pobytu schválí revizní lékař,
 • trpící celiakií v souběhu s některou z výše uvedených indikací (samotná celiakie není indikací k účasti na léčebně-ozdravném pobytu).

Pobytů se nemohou zúčastnit děti, které nesplňují výše uvedené podmínky, léčí se nebo léčily se pro některou z uvedených kontraindikací nebo kterým ošetřující nebo revizní lékař účast ze zdravotních či jiných důvodů nedoporučí.


KONTRAINDIKACE

Kontraindikacemi jsou:

 • závažné formy základního onemocnění vyžadující individuální péči (kterou nelze na tomto typu léčebně-ozdravné akce zajistit),
 • denní a/nebo noční pomočování,
 • poruchy zažívání a trávení s potřebou dodržování zvláštního dietního režimu, vyžadující individuální stravování, vyjma celiakie,
 • záchvatová onemocnění (jakákoliv forma epilepsie nebo jiného onemocnění projevujícího se záchvaty),
 • cukrovka nebo jiné onemocnění vyžadující pravidelné laboratorní sledování a podávání léků,
 • kombinované a vrozené vady, které omezují pobyt v dětském kolektivu nebo vyžadují individuální péči,
 • používání zdravotnických pomůcek, o které není dítě schopno se samostatně postarat,
 • formy chronických onemocnění vyžadující zvláštní individuální celodenní přístup a trvalý lékařský dohled (např. cystická fibróza, rozsáhlejší bronchiektazie apod.),
 • psychické poruchy a mentální retardace, které vyžadují individuální péči a dohled dospělé osoby,
 • poruchy chování, vč. rizikového chování, pro které je dítě v péči lékaře specialisty či psychologa,
 • dále všechny obecné kontraindikace uvedené v „Indikačním seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči“.