Léčebně-ozdravný pobyt Mořský koník 2020

V roce 2020 se ve spolupráci s CK Kovotour Plus, s.r.o., uskuteční pět po sobě jdoucích třítýdenních turnusů u Černého moře v Bulharsku, v oblasti Škorpilovci – Hotelový komplex Morski Duni.

Pobyty se budou konat od začátku června do poloviny září. Jednoho turnusu se může zúčastnit maximálně 300 dětí, celkově max. 1 500 chronicky nemocných dětí pojištěných u VZP.

Pobytů se může účastnit dítě, které splňuje tyto podmínky:

  • je chronicky nemocné některým z onemocnění, které odpovídá stanoveným zdravotním indikacím, neléčí se nebo neléčilo pro některou z kontraindikací pobytu (viz přehled zdravotních indikací a kontraindikací) a je schopné respektovat podmínky léčebně-ozdravného režimu
  • bude v době podání přihlášky a v době účasti na pobytu pojištěncem VZP ČR
  • v roce 2020, nejpozději v den odjezdu na léčebně-ozdravný pobyt, dosáhne věku 7 let a do doby návratu z léčebně-ozdravného pobytu ještě nedosáhne věku 16 let.

Přehled termínů turnusů

Turnus

Odlet z ČR

Přílet do ČR

Celková finanční
spoluúčast zákonného zástupce

Splatnost dílčí spoluúčasti
ve výši 1 000 Kč

Splatnost
doplatku

Obsazenost

1.

8. 6.

29. 6.

6 700 Kč

do 7 dnů
po akceptaci účasti

9. 4.

Zrušeno

2.

29. 6.

20. 7.

9 300 Kč

30. 4.

Obsazeno - příjem přihlášek ukončen

3.

20. 7.

10. 8.

8 700 Kč

21. 5.

Obsazeno - příjem přihlášek ukončen

4.

10. 8.

31. 8.

8 400 Kč

11. 6.

Obsazeno - příjem přihlášek ukončen

5.

31. 8.

21. 9.

3 600 Kč

2. 7.

Volno

Potřebujete další informace? Volejte naši infolinku 952 222 222 nebo pište na info@vzp.cz.