Léčebně - ozdravné pobyty

V rámci tradiční akce Mořský koník mohou naši malí pojištěnci díky příspěvku z fondu prevence absolvovat na doporučení svého lékaře finančně velmi výhodné léčebně-ozdravné pobyty u moře.

Jedná se o děti ve věku od 7 do 16 let, trpící některými chronickými onemocněními, zejména lupénkou, atopickým ekzémem, bronchiálním astmatem, obstruktivní plicní nemocí a dalšími onemocněními.

Pobyty se konají od června do září u Černého moře v Bulharsku a u Jaderského moře v Černé Hoře.

Přihlášky na léčebně-ozdravné pobyty Mořský koník je možno podávat od 17. 1. 2019.

Všechny potřebné informace (podmínky pro přihlášení a účast, přehled indikací a kontraindikací, termíny turnusů, výši a termíny splatnosti finanční spoluúčasti zákonného zástupce, základní informace k dopravě, ubytování, stravovacímu režimu, zajištění zdravotní péče, potřebných kontaktech atd.) najdete zde.