Příspěvek pro neaktivní oceněné dárce krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně

Příspěvek v celkové výši až 500 Kč za rok můžete čerpat na:

  • rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (např. masáže, sauna, plavání, solná jeskyně apod.),

pokud již nejste aktivním dárcem, ale jste držitelem ocenění za alespoň 10 bezplatných odběrů (medaile Prof. MUDr. Jana Janského, Zlatý kříž ČČK 1. až 3. třídy, Plaketa ČČK – Dar krve – Dar života).

O tento příspěvek nemůže žádat dárce, který v daném kalendářním roce čerpal příspěvek pro aktivní dárce (ani v případě, že předloží doklad o svém ocenění za 10 a více bezplatných odběrů).

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2020

  • doklad o zaplacení dané aktivity
  • ocenění dárce krve – Pamětní list daného ocenění,

na kterékoli pobočce VZP nebo je můžete zaslat prostřednictvím webového formuláře, datovou schránkou nebo poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

V tomto případě neplatí podmínka, že platební doklad nesmí být starší než 3 měsíce (musí však být vystaven od 1. 10. 2019).

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.