Příspěvek pro neaktivní oceněné dárce krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně

Příspěvek v celkové výši až 500 Kč za rok můžete čerpat na:

  • rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (např. masáže, sauna, plavání, solná jeskyně apod.)

pokud nejste aktivním dárcem, ale jste držitelem ocenění za alespoň 10 bezplatných odběrů (medaile prof. MUDr. Jana Janského, Zlatý kříž ČČK 1. až 3. třídy, Plaketa ČČK – Dar krve – Dar života).

O tento příspěvek nemůže žádat dárce, který v daném kalendářním roce čerpal příspěvek pro aktivní dárce (ani v případě, že předloží doklad o svém ocenění za 10 a více bezplatných odběrů).

Jaké doklady budete potřebovat

  • doklad o zaplacení dané aktivity
  • ocenění dárce krve – pamětní list daného ocenění

V tomto případě neplatí obecně stanovená podmínka, že platební doklad nesmí být starší než 3 měsíce (musí však být vystaven od 1. 10. 2021).

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.