Příspěvek pro dárce orgánů

Na podporu bezplatného dárcovství orgánů a regeneraci těchto dárců je poskytován nový příspěvek ve výši až 10 000 Kč pro dárce orgánů:

  • na lázeňskou péči – procedury nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění (příspěvek není určen na úhradu pobytu a stravy v lázních, ale pouze na rehabilitační/rekondiční aktivity)
  • nákup sportovního vybavení (nikoli na nákup sportovního oblečení a obuvi),
  • nákup vitaminů a doplňků stravy, vždy pro vlastní potřebu dárce orgánů.

Dárci orgánů, kterých se možnost čerpat tento příspěvek týká, obdrží díky součinnosti transplantačních center a Všeobecné zdravotní pojišťovny prostřednictvím příslušného transplantačního centra osobní dopis ředitele VZP.

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2020

  • originál osobního dopisu ředitele VZP
  • doklad o zaplacení dané aktivity/zboží (s datem vystavení od 1. 10. 2019)

na kterékoli pobočce VZP nebo je můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence. Instrukce, jak postupovat v případě, že příspěvek do uvedeného termínu nevyčerpáte, najdete ve zmíněném dopisu.

Náležitosti platebních dokladů a další informace jsou uvedeny v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.