Příspěvek pro dárce orgánů

Na podporu bezplatného dárcovství orgánů a regeneraci těchto dárců poskytujeme příspěvek ve výši až 10 000 Kč pro dárce orgánů:

  • na lázeňskou péči – procedury nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění (příspěvek není určen na úhradu pobytu a stravy v lázních, ale pouze na rehabilitační/rekondiční aktivity)
  • na nákup sportovního vybavení (nikoli na nákup sportovního oblečení a obuvi)
  • na nákup vitaminů, doplňků stravy a zdravotnických prostředků, vždy pro vlastní potřebu dárce orgánů

Dárci orgánů, jichž se možnost čerpat tento příspěvek týká, obdrží díky součinnosti transplantačních center a Všeobecné zdravotní pojišťovny prostřednictvím příslušného transplantačního centra osobní dopis ředitele VZP s poděkováním a nabídkou možnosti čerpat tento příspěvek.

Při podání žádosti o tento příspěvek nesmí být u pojištěnce evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně.

Jaké doklady budete potřebovat

  • originál osobního dopisu ředitele VZP
  • doklad o zaplacení dané aktivity/zboží

V tomto případě neplatí obecně stanovená podmínka, že platební doklad nesmí být starší než 3 měsíce (musí však být vystaven od 1. 10. 2021).

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.