Příspěvek na nehrazené procedury při lázeňské péči pro dárce orgánů

Na podporu bezplatného dárcovství orgánů a regeneraci těchto dárců je poskytován nový příspěvek ve výši až 10 000 Kč pro dárce orgánů:

  • na lázeňskou péči – procedury nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Příspěvek není určen na úhradu pobytu a stravy v lázních, bude poskytován pouze na rehabilitační/rekondiční aktivity.

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2019 doklad o zaplacení dané aktivity na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

O příspěvek lze požádat do 12 měsíců ode dne zákroku a s ním spojené hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. V tomto případě neplatí podmínka, že platební doklad nesmí být starší než 3 měsíce (musí však být vystaven od 1. 10. 2018).

K žádosti o příspěvek je třeba předložit čestné prohlášení o dárcovství orgánů.

Podrobné podmínky k čerpání příspěvků z fondu prevence naleznete zde.