Rehabilitační a rekondiční aktivity pro dárce krve, plazmy a kostní dřeně

Příspěvek v celkové výši až 2 000 Kč za rok můžete čerpat na:

  • rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (např. plavání, masáže, sauna, solná jeskyně, kryokomora, whirlpool apod.)

Pro poskytnutí příspěvku platí podmínka: 1 odběr v kalendářním roce = příspěvek ve výši 1 000 Kč. Příspěvek lze čerpat i jednorázově po doložení dvou odběrů za kalendářní rok.

Jak získat příspěvek?

Předložte do 30. 11. 2019 doklad o zaplacení dané aktivity na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

V tomto případě neplatí podmínka, že platební doklad nesmí být starší než 3 měsíce (musí však být vystaven od 1. 10. 2018).

Dárci krve předkládají k žádosti o příspěvek legitimaci dobrovolného dárce krve nebo jiný doklad prokazující aktivní bezplatné dárcovství krve, krevní plazmy nebo kostní dřeně.

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.