Cestovní pojištění na 35 dní zdarma nebo za zvýhodněnou sazbu

Vedle příspěvku z fondu prevence ve výši až 2 000 Kč poskytujeme bezpříspěvkovým dárcům krve ve spolupráci s Pojišťovnou VZP, a. s., ještě 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma, nebo zvýhodněnou sazbu ročního pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech do zahraničí (EU i ostatní státy)

  • pokud byly poslední dva bezpříspěvkové odběry za posledních 365 dní
  • pokud byly poslední tři bezpříspěvkové odběry za posledních 730 dní a zároveň jeden z nich v posledních 365 dnech
  • pokud jsou držiteli Zlatého kříže nebo Janského medaile (bez časového omezení, kdy ocenění získali, a aniž by v kalendářním roce darovali krev).

Cestovní pojištění zdarma nebo se slevou je možno získat pouze při osobním uzavření pojistné smlouvy cestovního pojištění léčebných výloh s limitem do 3 milionů Kč na klientském pracovišti VZP ČR. Benefit nelze uplatnit na smlouvu, která byla uzavřena on-line.