Informace pro vaše zdraví

Informace pro vaše zdravíVšeobecná zdravotní pojišťovna již od svého vzniku vydává pro své klienty brožurky a další materiály zaměřené na prevenci, rozpoznání a léčbu častých zdravotních problémů a chorob dětí i dospělých. Některé z nich nyní vydáváme v aktualizované podobě a nové moderní grafické úpravě, přidáme ale i další témata pro vaše zdraví.

Brožurky můžete získat na pobočkách VZP nebo si je stáhnout zde:

Všeobecná zdravotní pojišťovna také podporuje a řadu let podporovala různé aktivity zaměřené na zdravý životní styl, vhodné a vyvážené stravování, prevenci závislosti na alkoholu a drogách včetně tabáku, pohybové aktivity, prevenci úrazů atd. Na prevenci úrazů dětí je nyní již čtvrtým rokem zaměřen vlastní edukační program pojišťovny VZPoura úrazům, jehož ambasadory ve školách, školkách apod. jsou hendikepovaní pracovníci VZP, kteří z vlastní zkušenosti nejlépe vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu.