Informace pro vaše zdraví

Informace pro vaše zdravíVšeobecná zdravotní pojišťovna již od svého vzniku vydává pro své klienty brožurky a další materiály zaměřené na prevenci, rozpoznání a léčbu častých zdravotních problémů a chorob dětí i dospělých. Některé z nich nyní vydáváme v aktualizované podobě a nové grafické úpravě, přidáme ale i další témata pro vaše zdraví.

Brožurky můžete získat na pobočkách VZP nebo si je stáhnout zde:

Všeobecná zdravotní pojišťovna také podporuje a řadu let podporovala různé aktivity zaměřené na zdravý životní styl, vhodné a vyvážené stravování, prevenci závislosti na alkoholu a drogách včetně tabáku, pohybové aktivity, prevenci úrazů atd. Na prevenci úrazů dětí je nyní již několik let (od školního roku 2015/2016) zaměřen úspěšný edukační program pojišťovny VZPoura úrazům, jehož ambasadory ve školách, školkách apod. jsou hendikepovaní pracovníci VZP, kteří z vlastní zkušenosti nejlépe vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu.