Platba pojistného

Podle zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění se na platbě pojistného podílí zaměstnavatel i zaměstnanec. Celou částku pojistného pak odvádí zdravotní pojišťovně zaměstnavatel.