Dlužné pojistné, penále, pokuty

Nebylo-li pojistné zaplaceno včas a nebo ve správné výši, je zaměstnavatel povinen platit penále.