OBZP - dlužné pojistné, penále, pokuty

Nebylo-li pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, je OBZP povinna platit penále ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala.

Pokud u daného plátce eviduje pojišťovna existující přeplatek pojistného a zároveň mu vznikne nedoplatek, započtou se obě částky proti sobě (nedoplatek se sníží o částku přeplatku, ev. se přeplatkem odstraní).