Základní informace – Přehled OSVČ za rok 2018

Povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 vyplývá z právních předpisů (§ 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., v platném znění), a to bez ohledu na to, zda jste v uplynulém roce měl/a jako OSVČ nějaký příjem.

Do kdy nejpozději Přehled OSVČ podat?

  • do 8. dubna 2019, pokud nemáte povinnost podat daňové přiznání
  • do 2. května 2019, pokud podáváte daňové přiznání bez daňového poradce
  • do 1. srpna 2019, pokud podáváte daňové přiznání s daňovým poradcem (nezapomeňte však VZP ČR do 30. dubna 2019 oznámit, že tomu tak je)

Jak můžete Přehled OSVČ podat?

  • Elektronicky přes aplikace e-VZP – podle jednoduchého návodu. Pokud je ještě nevyužíváte, zaregistrujte se do Moje VZP, díky čemuž získáte i přístup na administrativní portál VZP Point, kde můžete podat Přehled OSVČ on-line. Zároveň získáte i další služby, např. informace o stavu svého pojištění a případných nedoplatcích. Při zvolení tohoto způsobu podání je potřeba počítat s lhůtou pro zpracování vaší registrace a zaslání Aktivačního klíče. Poté, co váš účet bude aktivován, pak veškerá následující podání vyřídíte pohodlně, během několika minut.
  • Osobně – na všech pobočkách VZP ČR je formulář Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ k dispozici v papírové podobě. K dispozici je také interaktivní formulář, takže ho lze snadno vyplnit (částky se samy spočítají podle zadaných dat), vytisknout a podat na pobočku VZP ČR.

Doplatek pojistného za rok 2018

Vyjde-li vyplněním Přehledu nedoplatek pojistného, je Vaší povinností jej uhradit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl (nebo podle zákona měl být) Přehled podán.

Vyjde-li vyplněním Přehledu přeplatek, pojišťovna částku vrátí, pokud vůči ní plátce nemá jiný splatný závazek (dluh), jinak se použije k jeho úhradě. O vrácení přeplatku pojistného není třeba zvlášť žádat – za žádost o vrácení přeplatku se považuje samotné podání Přehledu.

Zálohy na pojistné

Novou výši zálohy pro rok 2019 vypočtete vyplněním Přehledu za rok 2018.

Nově vypočtenou zálohu poprvé uhradíte za měsíc, ve kterém jste podal/a Přehled (případně se jedná o měsíc, kdy jste podle zákona Přehled měl/a podat – viz výše uvedené nejzazší termíny).

Pozor, pokud vyjde záloha nižší, než je stanovené minimum, a vy nepatříte mezi OSVČ, na které se nevztahuje povinnost dodržet minimální vyměřovací základ, musíte po celý rok hradit zálohu v minimální výši.

Žádné zálohy nemusí platit jen přesně stanovené skupiny OSVČ (mj. OSVČ, která je zároveň zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jejích příjmů).

Kam hradit platby pojistného?

Přehled účtů pro platbu pojistného OSVČ najdete na www.vzp.cz/cisla-uctu.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně Přehledu OSVČ či dalších nejasností nás neváhejte kontaktovat na infolince 952 222 222.