Způsoby podání přehledu

Přehled je možno podat osobně, poštou i elektronicky.

Vyplněný a podepsaný formulář můžete podat osobně na pobočce VZP, nebo ho zaslat poštou. Pokud doposud zasíláte Přehled na adresu pobočky, zašlete ho laskavě na novou centrální adresu: VZP ČR, P.O.BOX 111, 586 11 Jihlava.

Přes VZP Point lze Přehled podat elektronicky (www.vzp.cz/ekk). Na VZP Point se dostanete i přes aplikaci Moje VZP, pokud do ní máte zřízený přístup.

Podání přehledu lze učinit rovněž datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky; zdravotní pojišťovna zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, jaká podání lze učinit tímto způsobem.