Více o seznamu dlužníků

V seznamu dlužníků na internetových stránkách jsou fyzické a právnické osoby, které Všeobecné zdravotní pojišťovně dluží více než 300 000 Kč. V seznamu jsou uváděny dluhy, které je možno dle zákona zveřejnit, tzv. zveřejnitelné dluhy. To jsou dluhy na pojistném, včetně výše dlužného penále, o nichž bylo rozhodnuto pravomocnými platebními výměry, nebo pohledávky na pojistném a penále, které zdravotní pojišťovna uplatňuje ve veřejné dražbě nebo které byly zjištěny v insolvenčním řízení.

Seznam dlužníků je vytvářen na základě posouzení výše zveřejnitelného dluhu u jednotlivých plátců. Jestliže výše dlužných zveřejnitelných částek překročí 300 000 Kč, je plátce zařazen do seznamu dlužníků. Tito plátci nejsou v této souvislosti dalším způsobem kontaktováni. Možnost dalšího zařazení/vyřazení při měsíční aktualizaci seznamu je ovlivněna opět tím, jestli dlužná zveřejnitelná částka klesne pod výše zmíněnou hranici. Z uvedeného zároveň vyplývá, že plátce může pojišťovně celkově dlužit i více, než představuje částka zveřejnitelného dluhu, kvůli níž byl do seznamu zařazen; někteří dlužníci zase do seznamu zařazeni nejsou, přestože jejich celkový dluh hranici 300 000 Kč přesáhl.

Hranice 300 000 Kč byla stanovena rozhodnutím VZP. Správa seznamu zcela všech dlužníků, tak jak by je pojišťovna mohla zveřejňovat, by totiž s jejich každoměsíční aktualizací byla příliš složitá. Proto se na tento veřejný seznam dostávají jen velcí dlužníci, ať již fyzické, nebo právnické osoby. Pro lepší přehlednost je seznam členěn na ty, kteří mají zveřejnitelný dluh 300 000 až 500 000, 500 000 až 1 milion a nad 1 milion korun.