Otázka týdne

Hradí VZP dospělým pacientům ze zdravotního pojištění korunky na předních zubech?

VZP svým klientům korunky hradí, a to bez omezení lokalizací (tedy nejen na předních zubech), ale jen ve standardním provedení. Rozsah úhrady zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění upravuje zákon č. 48/1997 Sb. Podle něj hradí zdravotní pojišťovny jednou za dva roky pryskyřičné korunky plášťové z plastu a kompozitního plastu a jednou za pět let ostatní fixní protetické náhrady.

Pro dospělé nad 18 let jsou z veřejného zdravotního pojištění plně hrazeny korunkové náhrady (plášťové korunky) ve standardním provedení. Dále jsou plně hrazeny částečné snímatelné náhrady a celkové snímatelné náhrady ve standardním provedení a rekonstrukční náhrady a rehabilitační a léčebné pomůcky, ale těch se dotaz netýká. Všechny ostatní protetické práce, včetně jejich oprav, jsou hrazeny se spoluúčastí pacienta či hrazeny z veřejného pojištění nejsou (to je stanoveno Přílohou č. 4 zmíněného zákona – „Seznam stomatologických výrobků“). Spoluúčast pacienta existuje u převážné části protetických výrobků pro osoby starší 18 let.

Výše úhrady pojišťovnou je rovněž stanovena zákonem a je pro všechna zdravotnická zařízení stejná. Spoluúčast pacienta, tedy částka, kterou zaplatí, pak může být v jednotlivých stomatologických zdravotnických zařízeních odlišná, protože do ceny může každé zdravotnické zařízení poskytující zubní péči zakalkulovat své oprávněné (ekonomicky zdůvodnitelné) náklady a přiměřenou míru zisku.

Povinností zubního lékaře je nabídnout pacientovi ošetření, které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, a informovat ho o možných dalších formách ošetření, s částečnou či úplnou úhradou ze strany pacienta, včetně nabídky různých materiálů, a také z hlediska časové náročnosti. Nedílnou součástí je i ekonomická rozvaha podaná natolik srozumitelně, že pacient je schopen sám rozhodnout o optimálním řešení i z tohoto pohledu. Pacient má právo být lékařem rovněž informován o záruční době a životnosti výrobků a při finanční spoluúčasti musí obdržet potvrzení o úhradě.