Otázka týdne

Po úrazu jsem přišel o několik zubů v dolní čelisti a chtěl bych po zhojení zlomeniny čelisti situaci řešit implantáty. VZP je prý ale v takových případech nehradí. Komu je tedy platí?

Úhrada zubních implantátů z veřejného zdravotního pojištění je možná ve všech případech, je-li jejich použití jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce, a musí být vždy předem schválena revizním lékařem.

Úhrada může být povolena některým pacientům se závažnými rozštěpovými vadami, kteří jsou léčeni v tzv. rozštěpových centrech, pacientům po rozsáhlých onkologických chirurgických výkonech v obličejové oblasti, případně lidem ve věku 18-25 let s diagnostikovanou anodoncií či hypodoncií (tj. kterým se zuby nevyvinuly). I u těchto pacientů musí být splněny další stanovené podmínky; ošetřující lékař zejména musí doložit skutečnost, že navrhovaný postup ošetření je jedinou možností a neexistuje žádná jiná odpovídající alternativní péče, která by byla hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění a kterou by bylo možné, s ohledem na zdravotní stav pacienta, použít.

Žádanku o povolení úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro tyto pacienty je oprávněn vyplnit lékař implantolog, který pracuje v některém ze specializovaných zdravotnických zařízení, jež mohou (v případě povolení úhrady zubních implantátů revizním lékařem) vykazovat tuto péči k úhradě Všeobecné zdravotní pojišťovně. Jsou to Dětská stomatologická klinika FN Motol, Stomatologická klinika FN Královské Vinohrady, Stomatologická klinika VFN Praha, Stomatologická klinika FN Plzeň, Stomatologická klinika FN Hradec Králové, I. a II. stomatologická klinika FN Brno, I. a II. stomatologická klinika FN Olomouc, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc.

Svůj zdravotní stav a možnosti jeho řešení jistě můžete konzultovat i na některém z těchto pracovišť, ale už předem lze říci, že s úhradou zubních implantátů pojišťovnou byste raději neměl v dané situaci počítat.