Jaké jsou v současné době možnosti pro podání přehledu OSVČ – krom té, že si vyzvednu na přepážce papírový formulář a pak ho donesu vyplněný zpět?

Varianta "vyzvednout, vyplnit a donést" je stále nejjednodušší pro nemalou část klientů. Papírový tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné (Přehled OSVČ) je možno si vyzvednout a pak ho vyplněný a podepsaný podat na přepážce kteréhokoli pracoviště VZP.

Druhou variantou je tento vyplněný a podepsaný tiskopis zaslat poštou na adresu VZP ČR, P.O.BOX 111, 586 11 Jihlava. Výhodnější je ale použít elektronický tiskopis Přehledu OSVČ, který je i s poučením pro správné vyplnění zveřejněný na internetových stránkách VZP. Je totiž interaktivní, tzn. sám za vás spočítá pojistné a novou výši zálohy. Nelze ho ale podepsat elektronicky, takže je určený pro vyplnění a následné vytištění. Vyplněný tiskopis může klient odeslat prostřednictvím datové schránky (i48ae3q) – vzhledem k tomu, že datová schránka garantuje autenticitu odesílatele, nemusí být tiskopis podepsaný.

Elektronicky lze podat Přehled OSVČ přes VZP Point (Více informací najdete zde a na stránkách věnovaných elektronické komunikaci). Novinkou od ledna 2020 je možnost podat Přehled přímo v aplikaci Moje VZP, prostřednictvím interaktivního formuláře, který navíc všechny dostupné informace sám doplní.

Pro úplnost informace dodáváme, že Přehled musí OSVČ předložit zdravotní pojišťovně nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání . Případný nedoplatek je třeba uhradit do osmi dnů od data, kdy byl (nebo podle zákona měl být) Přehled podán.