Otázka týdne

Jaké jsou v současné době možnosti pro podání přehledu OSVČ – krom té, že si vyzvednu na přepážce papírový formulář a pak ho donesu vyplněný zpět?

Varianta "vyzvednout, vyplnit a donést" je stále nejjednodušší pro značnou část klientů, postupuje tak cca 80 % OSVČ pojištěných u VZP. Papírový tiskopis Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné (Přehled OSVČ) je možno si vyzvednout a pak ho vyplněný a podepsaný podat na přepážce kteréhokoli pracoviště VZP.

Druhou variantou je tento vyplněný a podepsaný tiskopis zaslat poštou, nejlépe na adresu VZP ČR, P.O.BOX 111, 586 11 Jihlava. Můžete ho také případně naskenovat a pak ho jako přílohu ve formátu pdf zaslat e-mailem, přičemž odejít by měl z mailové adresy, kterou u vás VZP eviduje. Mailovou korespondenci adresujte na podatelna@vzp.cz. Uvést byste měli kontaktní pracoviště VZP ČR, pokud je vám známo, a upřesňující identifikační údaje (adresa, příp. datum narození, IČ nebo sídlo firmy). Další informace týkající se elektronických podání cestou ePodatelny najdete na našem webu.

Výhodnější je ale použít elektronický tiskopis Přehledu OSVČ, který je i s poučením pro správné vyplnění zveřejněný na internetových stránkách VZP. Je totiž interaktivní, tzn. sám za vás spočítá pojistné a novou výši zálohy. Nelze ho ale podepsat elektronicky, takže je určený pro vyplnění a následné vytištění. Vyplněný tiskopis může klient odeslat prostřednictvím datové schránky – vzhledem k tomu, že datová schránka garantuje autenticitu odesílatele, nemusí být tiskopis podepsaný.

Elektronicky lze podat Přehled OSVČ přes VZP Point (Více informací najdete zde a na stránkách věnovaných elektronické komunikaci).

Pro úplnost informace dodáváme, že Přehled musí OSVČ předložit zdravotní pojišťovně nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání, takže posledním dnem pro jeho odevzdání je v roce 2018 čtvrtek 3. května. Případný nedoplatek je třeba uhradit do osmi dnů od data, kdy byl (nebo podle zákona měl být) Přehled podán.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí