Chtěl jsem se zeptat, kde a jak je možné požádat o výpis uhrazených zdravotních výkonů vaší pojišťovnou na moji osobu, případně jaký poplatek za tento výpis účtujete?

Na požadovaný výpis (Přehled vykázané zdravotní péče) máte nárok zdarma. O "Přehled" požádejte pracoviště VZP ČR v místě svého trvalého bydliště. Výpis bude obsahovat údaje o zdravotní péči v období posledních 12 měsíců. Na uvedenou službu máte nárok 1x ročně. Pokud navštívíte příslušné pracoviště osobně, vyplníte formulář žádosti na místě. O "Přehled vykázané zdravotní péče" můžete požádat i písemně (adresy jednotlivých pracovišť VZP ČR naleznete zde) nebo elektronicky na info@vzp.cz. V žádosti je třeba uvést své jméno, rodné číslo a uvítáme, pokud sdělíte, zda jste čerpal zdravotní péči i v jiném okrese, než kde trvale bydlíte. "Přehled vykázané zdravotní péče" vám bude následně zaslán do vlastních rukou na adresu vašeho trvalého bydliště. Další potřebné informace najdete zde.