Otázka týdne

Jak má ve vztahu ke zdravotní pojišťovně postupovat zaměstnavatel, pokud jeho zaměstnanec nastoupí do aktivní vojenské zálohy, resp. bude na vojenském cvičení? Je pravda, že vojenské cvičení už není důvodem k zařazení do "státních kategorií"?

Ano, je tomu tak – od 1. 7. 2016 došlo k novelizaci branného zákona s přímým dopadem na zákon o veřejném zdravotním pojištění. V kategoriích osob, za které hradí pojistné stát, je zrušena kategorie, která byla do dne novelizace uvedena v ust. § 7 odst. 1) písm. h) zákona č. 48/1997 Sb. jako „osoby konající službu v ozbrojených silách, s výjimkou vojáků z povolání, a osoby povolané k vojenskému cvičení“. Zaměstnavatel tedy na rozdíl od dřívějška ani nehlásí pojišťovně nárok na platbu pojistného státem, resp. nástup na vojenské cvičení a ukončení vojenského cvičení.

Od stejného data je také platný nový zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, a podle této právní normy vzniká vojákovi v záloze ve službě nárok na tzv. služné. Po dobu vojenského cvičení se stává jeho zaměstnavatelem příslušné krajské vojenské velitelství, které vyplácí peněžní náležitosti vojáka v záloze. Dosavadní zaměstnavatel má povinnost zaměstnance na vojenské cvičení uvolnit.

Po dobu vojenského cvičení tedy dochází u daného zaměstnance k souběhu dvou zaměstnání (předpokládejme, že tato osoba není zaměstnancem ještě dalších zaměstnavatelů). Jedním zaměstnavatelem je původní zaměstnavatel a druhým krajské vojenské velitelství. Je nutné dodržet podmínku odvodu z minimálního vyměřovacího základu v daném rozhodném období ze součtu obou těchto příjmů ze závislé činnosti. V případě, že podmínka odvodu z minimálního vyměřovacího základu není dodržena, je povinností zaměstnance doplatit pojistné do minima prostřednictvím toho zaměstnavatele, kterého si zvolí, a to vždy současně s odvodem pojistného v následujícím kalendářním měsíci.

Lze tedy říci, že tato situace bude řešena jako jakýkoliv jiný souběh dvou a více zaměstnání zaměstnance.

Pro úplnost informace můžeme doplnit situaci OSVČ – OSVČ se po dobu vojenského cvičení stává zaměstnancem daného krajského vojenského velitelství, příslušné pojistné za ni odvede tento zaměstnavatel. Sama OSVČ není povinna své zdravotní pojišťovně nic hlásit; postupuje jako při jakémkoli jiném souběhu podnikání a zaměstnání.