Zahraniční pojištěnci a COVID-19

 11. 1. 2021 | prevence a očkování

otazka-tydne

Mohou v ČR využít možnosti testování či očkování v souvislosti s COVID-19 i zahraniční pojištěnci, tedy např. i Češi pracující v jiné zemi EU?

Obecně platí, že zahraniční pojištěnec ze zemí EU, EHP, Švýcarska a států, s nimiž má ČR uzavřenou bilaterální smlouvu zajišťující přístup ke zdravotní péči (Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Tunisko, Turecko), je v postavení českého pojištěnce a musí k němu být přistupováno nediskriminačním způsobem. Pokud české předpisy přiznávají českému pojištěnci nějaký nárok, má tento nárok i zahraniční pojištěnec, přičemž rozsah nároku je limitován předpisem EU nebo mezinárodní smlouvou.

Od 22. 11. 2021 hradí zdravotní pojišťovna českým pojištěncům PCR testy pouze v případě, že jsou mladší 18 let, očkovaní alespoň jednou dávkou vakcíny nebo nemohou být očkováni ze zdravotních důvodů. Hrazené jsou dále také testy, které indikuje lékař nebo hygienická stanice. U osob mladších 18 let, lidí rozočkovaných a těch, kterým ještě neuběhlo 14 dní od ukončení očkovacího schématu, a u osob, jež se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat, je hrazeno 5 PCR testů v kalendářním měsíci. U osob plně naočkovaných jsou hrazeny 2 PCR testy v kalendářním měsíci.

U zahraničních pojištěnců je třeba rozlišovat, na jaký rozsah péče mají nárok. Těm, kdo mají nárok na plnou péči v ČR, musí být poskytnuta a uhrazena stejná péče jako českým pojištěncům. U zahraničních pojištěnců, kteří mají v ČR nárok pouze na poskytnutí nezbytné péče, je nutné posoudit, zda je testování nezbytné. Vzhledem k epidemiologické situaci lze mít za to, že se o nezbytnou péči jedná zejména u dlouhodobějších pobytů (nikoliv u krátkodobých, např. víkendových, turistických pobytů). O nezbytnou péči se však zcela jistě nejedná, pokud zahraniční pojištěnec přicestoval do ČR pouze za účelem testování. Takto vzniklé náklady budou vyúčtovány české výpomocné zdravotní pojišťovně a následně budou přeúčtovány příslušné zahraniční pojišťovně, která tedy pak v konečném důsledku nese náklady na testování svého pojištěnce.

U očkování proti koronaviru by byla situace obdobná. Těm zahraničním pojištěncům, kteří mají nárok na plnou péči v ČR, by mělo být poskytnuto a uhrazeno i očkování, a to za stejných podmínek jako v případě českých pojištěnců. Mají-li v ČR nárok pouze na poskytnutí nezbytné péče, bude nutné posoudit, zda je očkování nezbytné. I zde platí, že o nezbytnou péči by se jednalo zejména u dlouhodobějších pobytů. Smyslem je naočkovat populaci, aby se omezilo šíření nákazy. O nezbytnou péči by se však zcela jistě nejednalo, pokud by zahraniční pojištěnec přicestoval do ČR pouze za účelem očkování. Takto vzniklé náklady budou rovněž vyúčtovány české výpomocné zdravotní pojišťovně a následně budou přeúčtovány příslušné zahraniční pojišťovně, která tedy pak v konečném důsledku nese náklady na očkování svého pojištěnce.

Od 11. 6. 2021 je zpřístupněno očkování i osobám pojištěným pouze u komerčních pojišťoven a samoplátcům.

Více informací na www.kzp.cz