Otázka týdne

Může mi VZP pomoci s hledáním zubaře? Přestěhoval jsem se a musel bych obvolávat ordinace, jestli mají smlouvu s VZP a jestli by mě vzali.

Seznam zubních lékařů, kteří přijímají do své péče (registrují) nové pacienty, zveřejňuje Česká stomatologická komora na svých webových stránkách www.dent.cz. Seznam je průběžně aktualizován podle změn ohlášených zubními lékaři, členěn je podle místa a smluvní pojišťovny. Odkaz na něj má pro lepší orientaci svých klientů vyvěšený na svých stránkách i VZP (www.vzp.cz/szz), spolu s přehledem zubních pohotovostí a poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují stomatochirurgickou péči.

Pokud sám nemáte možnost pracovat s internetem, najdete pomoc na klientském pracovišti VZP. Zde vám vyhledají v seznamu vhodného zubního lékaře a předají kontakt na něj.

Jestliže se klientovi registrujícího zubního lékaře nedaří nalézt nebo ho zvolený lékař odmítne registrovat, pomohou mu kompetentní pracovníci odborů zdravotní péče regionálních poboček VZP. Lékař uvedený ve zmíněném seznamu by neměl odmítnout zájemce převzít do trvalé péče; v opačném případě by si klient měl vyžádat písemné vyjádření se zdůvodněním odmítnutí. Pak může pracovník VZP tohoto lékaře kontaktovat a snažit se o nalezení optimálního řešení konkrétního problému. Když z objektivních příčin skutečně není možné, aby lékař nového pacienta zaregistroval, je kompetentní pracovník VZP schopen zanalyzovat situaci v síti a vyhledat jiného, aby byly pojištěnci zajištěny dostupné hrazené služby v oboru stomatologie. Někdy ale "volný" lékař nemusí být přímo v místě trvalého bydliště pacienta – podle nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb musí být služba zubního lékaře pro pacienta dostupná v rámci dojezdové doby do 35 minut.

VZP dělá vše pro zajištění dostupné, kvalitní a bezpečné stomatologické péče svým pojištěncům. S touto snahou souvisí jak nabízená pomoc při vyhledání zubního lékaře, tak i maximálně vstřícný přístup ke stomatologům v oblasti smluvní politiky. Zdůrazňujeme také, že poskytnutí neodkladné péče nemůže být pojištěnci odmítnuto. VZP tuto péči lékaři proplatí i za neregistrovaného pacienta a stejně tak ji proplatí v případě, že s ní lékař nemá smlouvu.