Otázka týdne

Na výpisu zdravotní péče mám opakovaně položku Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem. Na plicním za 69,30 Kč, na kardiologii za 61,20 Kč. Já jsem si ale jen objednávala recept na léky, a to vždy telefon zvedla sestra, která mi pak také vydá připravený recept. Jinde "konzultace" zapsány nemám, přitom si běžně pro recepty telefonuji. Je toto vykazování v pořádku?

Zmíněný postup v pořádku není. Výkon telefonické konzultace pacienta s lékařem je definován platnou právní úpravou, vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Touto vyhláškou je určen kód, název i obsah výkonu, jeho časový limit (tento by měl trvat 10 minut) a je stanoveno i jeho bodové ohodnocení. Odlišná výsledná částka za vyšetření je dána rozdílnou hodnotou bodu. Jinak bodové ohodnocení je u zmíněného výkonu pro všechny odbornosti stejné (68 bodů).

Výkon Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem je určen pro telefonický kontakt mezi pacientem a lékařem a musí bezprostředně souviset s problematikou preventivní, diagnostické či léčebné péče. Jen v těchto případech je oprávněně vykazován a hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Musí o něm také být záznam ve zdravotnické dokumentaci. Pro telefonickou komunikaci se sestrou a objednání receptu bez potřeby odborné konzultace s lékařem není výkon určen.

Pokud klient bude VZP o situaci informovat a sdělí své jméno a číslo pojištěnce, je možno oprávněnost vykazování ve vazbě na konkrétního poskytovatele prověřit (mj. zjistit četnost vykazování daného výkonu) a úhradu případně zpětně odmítnout.