Otázka týdne

Syn by měl možnost být od září jako učeň v Německu. Musel by uzavřít smlouvu s německou firmou, která by mu vyučení poskytla. Jak by byl zajištěn ohledně zdravotní péče a co by musel udělat ve vztahu k VZP zde?

V zemích EU v zásadě platí, že občan kterékoli členské země EU je zdravotně pojištěn v zemi, kde je výdělečně činný nebo kde má bydliště. Pro zdravotní pojištění studenta či učně je podstatné, zda i při pobytu v zahraničí splňuje kritéria stanovená pro "nezaopatřené dítě", za které platí pojistné na zdravotní pojištění stát. Váš syn musí mít a zdravotní pojišťovně doložit potvrzení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, že toto vzdělávání v Německu je postaveno na roveň studiu na střední škole v ČR. Pak zůstane pojištěn v ČR a nadále za něj bude platit pojistné stát, protože by se jednalo o nezaopatřené dítě, které se po skončení povinné školní docházky (nejdéle však do 26 let věku) soustavně připravuje na budoucí povolání. Nárok na plnou zdravotní péči by měl v ČR, v Německu by ale měl nárok na poskytnutí veškeré lékařsky nezbytné péče, tj. tak, aby se nemusel kvůli zdravotnímu stavu vracet do země původu.

Pokud však nejde o vzdělávání s nostrifikací MŠMT o postavení zahraničního studia na roveň studia v ČR, je variant více, ovšem v žádné za takového studenta či učně nehradí pojistné český stát. Když dotyčný učeň bude brát i nějakou mzdu za činnost pro německou firmu, musí se v ČR odhlásit z veřejného zdravotního pojištění a bude z titulu této výdělečné činnosti pojištěn v Německu. Možné také je, že žádnou činnost pro firmu vykonávat nebude a nebude brát mzdu. Pokud za této situace bude nadále fakticky bydlet v ČR, musí zde být pojištěn v kategorii osoba bez zdanitelných příjmů, s povinností si platit pojistné v zákonem stanovené výši. Kdyby ovšem přenesl své faktické bydliště do Německa, musí se v ČR z pojištění odhlásit, bude podléhat německým předpisům o zdravotním pojištění a po návratu do ČR pouze doloží doklady o existenci zdravotního pojištění v Německu.