Otázka týdne

Po svatbě budu užívat manželovo příjmení. Jak to mám udělat s doklady, samozřejmě včetně průkazu zdravotní pojišťovny a uzavření cestovního pojištění, když chceme jet na svatební cestu do zahraničí hned po svatbě?

Pro cestu do zahraničí potřebujete platný cestovní pas nebo (do zemí EU) občanský průkaz a měla byste mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny (EHIC) a doklad o uzavřeném cestovním pojištění. Pokud chcete odjet do zahraničí skutečně hned po svatbě, pořízení nového cestovního dokladu, tj. pasu nebo občanského průkazu nestihnete. Pak tedy ani nemá smysl mít na cestu nový průkaz zdravotního pojištění, i když od pojišťovny byste potřebný dokument dostala na počkání. Všechny doklady (a uzavřené cestovní pojištění) byste měla mít na stejné jméno.

Máte-li vystavený a platný pas, můžete na svatební cestu vyrazit bez problémů s ním. Platnost pasů totiž končí uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství. S občanským průkazem, který bude mít kvůli svatbě a změně jména už odstřihnutý roh, byste cestovat neměla – ministerstvo vnitra nedoporučuje používat občanské průkazy, které mají z důvodu změny zde zapsaných povinných údajů odstřižený roh, protože to by při prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti průkazu.

K vydání nového občanského průkazu budete muset předložit dokument, který dokládá změnu jména, to znamená oddací list. Některé matriční úřady ho vystaví prakticky ihned, pro jeho vydání (zaslání) však platí zákonná lhůta až 30 dnů. Další lhůta 30 dnů, případně 15 dnů platí i pro vydání občanského průkazu; stejně je to u pasu. S průkazem pojištěnce žádný takový problém není. Kdybyste přišla s občanským průkazem a oddacím listem na přepážkové pracoviště VZP, dostanete ihned na místě na své nové jméno náhradní doklad, tzv. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění. Oba doklady – papírové potvrzení i plastový průkaz EHIC – jsou naprosto rovnocenné a opravňují pojištěnce k čerpání zdravotní péče ve stejném rozsahu. A to i v rámci zemí EU.

Připomínáme, že změnu jména, případně i změnu bydliště je pojištěnec povinen ohlásit své zdravotní pojišťovně do 30 dnů. Oznámení těchto změn je sice možno učinit i písemně, s využitím formuláře Přihláška a evidenční list pojištěnce (přičemž zároveň požádáte o vydání průkazu na nové jméno), ale nejlepší je přijít osobně na kterékoli pracoviště VZP ČR. S sebou si vezměte starý OP a oddací list, nebo nový OP. Jak je uvedeno výše, na počkání dostanete dočasné potvrzení; samotný průkaz se zadá do výroby a přijde vám poštou domů (nebo si ho vyzvednete na pobočce) cca za 2 až 3 týdny.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí