Otázka týdne

Syn je studentem Univerzity T. Bati ve Zlíně a 1 semestr (od září do ledna) bude jako student této univerzity studovat v Taipei. Pobyt si tam hodlá prodloužit do dubna. Škola mu prý bude dál platit pojistné v Čechách. Musí se pojistit pro pobyt v cizině? Je správné, že mu bude škola hradit pojistné tady, když tu víc než 6 měsíců nebude?

Při studijním pobytu v zahraničí je nutno při řešení zdravotního pojištění vzít v úvahu dva pohledy. Na jedné straně jde o zajištění úhrady zdravotní péče v zahraničí a na druhé straně jde o to, v jakém stavu bude studentovo zdravotní pojištění v ČR.

V souvislosti s tím, že Taiwan není v EU ani ve „smluvní“ cizině (s některými zeměmi existují mezistátní dohody pokrývající neodkladnou péči), není zdravotní péče tam poskytnutá hrazena z českého veřejného zdravotního pojištění. Doporučujeme uzavřít komerční zdravotní pojištění nebo zjistit, za jakých podmínek je zahraničním stážistům poskytována zdravotní péče v této zemi u dotyčné školy.

Pojištění v ČR může zůstat otevřené. Sama škola však za studenty pojistné neplatí. V případě, že studijní pobyt v zahraničí je považován za přípravu na budoucí povolání, bude student do 26 let věku stále v ČR v kategorii „nezaopatřené dítě“ a nadále za něj bude platit pojistné na zdravotní pojištění stát. Škola pouze potvrdí skutečnost, že jde i při pobytu v zahraničí o studium školy. Z uvedeného důvodu není nutné provádět odhlášení ze zdravotního pojištění v ČR ani v případě, kdy je pobyt v zahraničí delší než 6 měsíců. Pokud by nešlo o stáž, kterou potvrzuje česká škola, ale o skutečné studium zahraniční školy, musela by nezaopatřenost být potvrzena nostrifikací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o postavení zahraničního studia na roveň studia v ČR.

Kdyby v době zahraničního studia nebyl v ČR student považován za nezaopatřené dítě (např. při překročení věku 26 let nebo z důvodu nedoložení studia, přerušení studia apod.), nehradil by za něj pojistné na zdravotní pojištění stát. Pokud by se takový student chtěl vyhnout hrazení pojistného, musel by se předem odhlásit u své zdravotní pojišťovny při splnění podmínek dlouhodobého pobytu v zahraničí podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě – nepřetržitě déle než 6 měsíců – v cizině, pokud je v cizině zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u své zdravotní pojišťovny písemné prohlášení).