Jsem studentka a chtěla bych jít o prázdninách na brigádu. Musí se z výdělku platit zdravotní pojištění?

Zákon o veřejném zdravotním pojištění ani zákoník práce pojem brigáda neznají – tzv. brigáda je většinou vykonávána na základě dohody o pracovní činnosti, případně dohody o provedení práce, které jsou (vedle pracovního poměru) základními pracovněprávními vztahy. Člověk pracující "na dohodu" je ale považován za zaměstnance s povinností odvodu pojistného na zdravotní pojištění jen v některých případech.

Situace, kdy pojištěnec pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance považován není, stanoví zákon o veřejném zdravotním pojištění. Zaměstnancem není osoba činná na základě dohody o provedení práce, pokud v kalendářním měsíci nedosáhla příjmu vyššího než 10 000 Kč. U osob činných na základě dohody o pracovní činnosti je rozhodnou výší „započitatelného příjmu“ částka 3 500 Kč. Pokud byste v kalendářním měsíci příjmu 10 001 Kč, resp. 3 500 Kč dosáhla, jedná se již o zaměstnání, a zaměstnavatel vás musí přihlásit (a následně odhlásit) u příslušné zdravotní pojišťovny a stanoveným způsobem za vás odvádět pojistné. Jestliže stanovených částek příjmu nedosáhnete, nepodléhá taková činnost odvodu pojistného na zdravotní pojištění a zaměstnavateli ani vám z výkonu takové činnosti neplynou vůči zdravotní pojišťovně žádné povinnosti. Je však třeba zdůraznit, že pojistné na zdravotní pojištění za každého pojištěnce vždy placeno být musí – za vás jako za studenta ho ale platí stát.

Rozdíl mezi dohodami spočívá hlavně v rozsahu práce – u dohod o provedení práce nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Proto v dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se uzavírá. Na základě dohody o pracovní činnosti zas není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby; lze ji uzavřít, i když rozsah prací nebude celkově přesahovat 300 hodin. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.