Otázka týdne

Je mi 37 let a mám 3 děti, rodila jsem opakovaně císařským řezem. Měla jsem zájem nechat si udělat sterilizaci, ale slyšela jsem, že možnost sterilizace starších žen s více dětmi byla zrušena. Znamená to, že by ji pojišťovna nehradila?

Sterilizaci je možno provést ze zdravotních důvodů (a pak je hrazena z veřejného zdravotního pojištění), nebo z jiných než zdravotních důvodů (a pak hrazena není). Zdravotními důvody se podle zákona o specifických zdravotních službách rozumí takové nemoci nebo vady, u nichž existuje vysoká míra pravděpodobnosti vážného ohrožení zdraví nebo života matky v důsledku těhotenství nebo porodu, nebo zdravého vývoje, zdraví či života budoucího dítěte.

Podle dřívější legislativy platilo, že sterilizaci mohla žena podstoupit z důvodu vyššího věku, resp. počtu dětí (do 35 let po čtyřech dětech, u žen od 35. roku věku po třech dětech). Tyto skutečnosti samy o sobě ale nenaplňují zdravotní riziko, tedy vysokou míru pravděpodobnosti ohrožení života nebo zdraví matky nebo dítěte.

V současné době lze sterilizaci provést se souhlasem pacienta ze zdravotních důvodů od 18 letna základě písemné žádosti pacienta z jiných než zdravotních důvodů od 21 let. Zákon to sice nespecifikuje, ale sterilizaci může podstoupit jak žena, tak muž. Navrhnout sterilizaci je oprávněn ošetřující lékař, který konstatuje riziko ohrožení na základě zdravotního stavu pacienta, resp. onemocnění, pro které ho má v péči. O provedení pak rozhoduje lékař ve zdravotnickém zařízení, kam ošetřující lékař pacienta k provedení zákroku odešle. Pokud tedy váš gynekolog v popsané situaci prohlásí, že při dalším těhotenství hrozí v důsledku komplikovaných porodů vedených opakovaně císařským řezem vážné zdravotní komplikace, je to zdravotní důvod. Sterilizace by pak byla hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jestliže váš zdravotní stav neznamená vážné zdravotní riziko, musela byste si ji hradit sama.

Ať je prováděna sterilizace z jakéhokoli důvodu, musí ošetřující lékař pacientovi vždy předem poskytnout informaci o povaze tohoto zdravotního výkonu, jeho trvalých následcích a možných rizicích. Informace musí být podána před dalším zdravotnickým pracovníkem jako svědkem. Záznam o podání informace, podepsaný ošetřujícím lékařem, pacientem i svědkem, je pak součástí zdravotnické dokumentace. Mezi podáním informace a definitivním rozhodnutím pacienta, tj. udělením jeho písemného souhlasu, což musí výkonu bezprostředně před jeho započetím předcházet, je navíc vyžadován přiměřený odstup, aby nešlo o unáhlené rozhodnutí. Jde-li o sterilizaci ze zdravotních důvodů, lhůta musí být nejméně 7 dnů; jinak nejméně 14 dnů.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí