Otázka týdne

Manžel přišel po více než roce a půl ke své praktické lékařce, ale sestřička nemohla najít jeho zdravotní kartu – byla uložená v archivu. Paní doktorka tvrdí, že jí v únoru 2008 přišel výpis od VZP, že je od ledna zaregistrován u jiné lékařky, v Hradci Králové. Nevím, proč by se registroval u lékaře na druhé straně republiky, bydlíme v Českých Budějovicích. Zajímalo by mě, jak se to mohlo stát.

Příčinou uvedené situace bývá v řadě případů administrativní omyl (chyba v přepisu rodného čísla apod.), další možností je, že váš manžel v minulosti navštívil, byť jen jednorázově, dotyčnou lékařku v Hradci Králové a podepsal u ní registrační list, na jehož podkladě byla změna provedena. Vždy je platná poslední provedená registrace, resp. poslední vyplněný registrační list. Náprava situace by tedy neměla být obtížná – váš manžel může požádat původní lékařku o opětovnou registraci.

Pacient má právo na výběr svého registrujícího praktického, zubního a ženského lékaře, přičemž vybraného lékaře může znovu změnit nejdříve za 3 měsíce. Registrován může být vždy jen u jednoho praktika, resp. stomatologa a gynekologa. Při provedení registrace se vyplní „Registrační list“, který má dva listy (I. a II.). Prvý zůstává jako doklad lékaři a druhý si ponechá pojištěnec. Oba listy musí být podepsány pojištěncem. Lékař hlásí své nově registrované pacienty příslušné pojišťovně vyplněním formuláře „Přihláška registrovaných pojištěnců“. Na základě registrace dostává lékař na každého svého pacienta tzv. kapitační platbu. VZP praktickým lékařům zasílá přehledy pacientů, kteří mají v jejich ordinaci platnou registraci. Z tohoto přehledu má lékař možnost zjistit, zda je u něho dotyčný pacient registrován a zda mu tedy následně bude proplacena kapitační platba.

Pravdou je, že se vyskytly případy, kdy pacient potřeboval mimo své bydliště jednorázově ošetřit (např. při úrazu nebo onemocnění na chalupě, o dovolené apod.), a lékař po něm požadoval, aby buď zaplatil v hotovosti, nebo se u něj registroval. Oba postupy jsou nesprávné. Zdravotní pojišťovna hradí praktickým lékařům péči za registrované pojištěnce tzv. kapitačně-výkonovou platbou a za neregistrované pojištěnce vykazuje lékař pacientově pojišťovně k úhradě provedené výkony. I pokud daný lékař není smluvním lékařem pacientovy pojišťovny, je mu touto pojišťovnou proplacena veškerá nutná a neodkladná péče poskytnutá jejímu klientovi.

Se žádostí o bližší prošetření okolností, za kterých k této přeregistraci došlo, se můžete obrátit na příslušné územní pracoviště VZP v místě bydliště.