Otázka týdne

Ráda bych využila příspěvek VZP na prvotrimestrální screening, ale nevím, kde se na toto vyšetření objednat. Můj gynekolog ho nedělá...

Takzvaný prvotrimestrální screening nebo též screening Downova syndromu, kombinovaný test či NT screening, je vysoce specializované vyšetření, které se běžně neprovádí a ženy by ho měly absolvovat na akreditovaném pracovišti. Váš gynekolog by vám měl poradit, kam se obrátit. VZP tyto akreditace nemá podchycené, protože prvotrimestrální screening není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, a tudíž pro něj neexistují žádná smluvní pracoviště. Není ani obsažen v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, který vydává Ministerstvo zdravotnictví, takže z pohledu zdravotní pojišťovny nejsou stanoveny podmínky jeho poskytování. Ty ale samozřejmě – z odborného hlediska – existují.

Prvotrimestrální screening by měl provést lékař, který získal certifikaci FMF (Fetal Medicine Foundation, Londýn), resp. lékař, u kterého je ověřena kvalita nejen touto certifikací, ale i následnými audity. Screening kombinuje testování krve matky a podrobné ultrazvukové vyšetření plodu, které umožňuje již ve 3. měsíci těhotenství ověřit, zda dítě nebude trpět vrozenou vadou. Základem je vyšetření NT (nuchální translucence), existují ale i další markery Downova syndromu v prvním trimestru. V rámci certifikace lékař také získá speciální software pro velmi přesný výpočet rizika postižení plodu.

Seznam lékařů s certifikátem na vyšetření NT i seznam auditovaných (kontrolovaných) lékařů, kteří jsou nejen držiteli certifikátu, ale i úspěšného auditu jejich výsledků, je na webových stránkách FMF (v roletce zadejte Czech Republic). Bohužel, není zde uvedeno jejich pracoviště. Na internetu se ale dá zjistit, že lékaři s certifikací FMF pracují např. v Praze u Apolináře (Centrum fetální medicíny a Oddělení ultrazvukové diagnostiky VFN), v ÚPMD Podolí, dále je to Profema – Centrum fetální medicíny, Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN a LF UP Olomouc, ve Zlíně Centrum fetální medicíny a lékařské genetiky KNTB. Pokud byste kontaktovala některé z těchto pracovišť, jistě vám i poradí, kde jinde certifikované odborníky najdete.

Cena vyšetření se pohybuje orientačně mezi 600 až 1 500 korunami.